Bespreking van grondwetsartikel 195 in plenaire Senaat start met volledige voorlezing verslag

22/03/12 om 15:38 - Bijgewerkt om 15:38

(Belga) De plenaire Senaat vatte de bespreking van de herziening van artikel 195 van de Grondwet aan met het integraal voorlezen van het verslag van 82 pagina's van de werkzaamheden in de commissie Institutionele Aangelegenheden. Verslaggevers Bert Anciaux (sp.a) en Francis Delperérée (cdH) dienden zich van deze taak te kwijten omdat niet alle senatoren het verslag de dag voor de bespreking hadden ontvangen, zoals N-VA-fractieleidster Liesbeth Homans had opgemerkt.

De griffier van de Senaat erkende dat niet alle senatoren hun e-mailadres hadden doorgegeven aan de diensten en dat met name Homans de tekst niet had ontvangen, in tegenstelling tot heel wat andere collega's. De aanpassing van artikel 195 is het sleutelartikel om het communautaire akkoord - het Vlinderakkoord - nog in de huidige legislatuur te kunnen doorvoeren. Artikel 195 bepaalt de procedure voor de herziening van de grondwet en werd tijdens de vorige legislatuur voor herziening vatbaar verklaard. Het ontwerp van herziening, dat vorige week door de Kamer werd goedgekeurd, bepaalt dat artikel 195 tijdelijk wordt opgeheven om de aanpassing van een limitatieve lijst van grondwetsartikelen nog tijdens de huidige legislatuur mogelijk te maken zodat het communautaire akkoord kan worden doorgevoerd. De tijdelijke aanpassing van artikel 195 stuit op zwaar verzet van N-VA en Vlaams Belang, die niet bij het communautair akkoord betrokken worden, omdat volgens hen een aantal toegevingen aan de Franstaligen op die manier in de grondwet worden verankerd. (KAV)

Onze partners