Bert Anciaux: 'Vlaamse Brusselaars betalen hoge prijs voor BHV-splitsing'

20/09/11 om 14:39 - Bijgewerkt om 14:39

Een goed akkoord over B-H-V, dat wel, alleen jammer dat de Vlaamse Brusselaars er een hoge prijs voor betalen, zegt senator Bert Anciaux (SP.A).

Hij wil er niet flauw over doen, want de Vlamingen wisten aldoor dat dit het gevolg zou zijn. Bovendien is het akkoord over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde volgens senator Bert Anciaux (SP.A) een faire deal. Maar het blijft jammer dat de Vlamingen in Brussel en Halle-Vilvoorde, door de versnippering van hun stemmen, nu allicht twee zetels in de Kamer zullen moeten inleveren. 'De Vlaamse Brusselaars betalen de prijs voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Op federaal niveau zullen er geen rechtstreeks verkozen Vlaamse Brusselaars meer zijn', zegt Anciaux.

Eén manier om dat te verhelpen en de circa 60.000 Vlaamse stemmen in Brussel niet verloren te laten gaan, is een gezamenlijke lijst van alle Vlaamse partijen in Brussel. Zo'n eenheidslijst zou een zetel in de wacht kunnen slepen, maar lijkt in de praktijk politieke fictie. Want welke partij zou die Brusselse volksvertegenwoordiger dan mogen afvaardigen? 'Ik zie dat niet gebeuren', zegt Anciaux.

Tweetalige lijsten zijn ook een mogelijkheid, maar Vlaamse politici in Brussel staan daar traditioneel wantrouwig tegenover. En terecht, vindt Anciaux, want dan bepalen de Franstaligen welke Vlamingen een verkiesbare plaats krijgen.

Blijft over: het mechanisme van de gecoöpteerde senatoren - het B-H-V-akkoord voorziet in tien gecoöpteerde senatoren, zes Nederlandstaligen en vier Franstaligen. 'Dat lijkt nog de enige manier om een Brusselse Vlaming een federaal zitje te geven', aldus Anciaux. Volgens de grondwet moet er minstens één Brusselse Vlaming in de Hoge Vergadering zitting hebben. Maar wie dat wordt, dat zal niet door de stemuitslag in Brussel worden uitgemaakt.

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde verzwakt andermaal de positie van Vlaamse Brusselse politici binnen hun respectieve partijen. Anciaux: 'Zelfs een Vlaams stemmenkanon in Brussel haalt maar een paar duizend stemmen, zoveel als iemand anders in zijn dorp. De politieke invloed van Vlaamse Brusselse politici, met hun geringe electorale gewicht, zal dus alleen maar verder afnemen.'

En waarom zou je als Vlaming in Brussel überhaupt nog voor Vlaamse lijsten stemmen? 'Het wordt inderdaad nog moeilijker om mensen van het nut daarvan te overtuigen', zegt Anciaux. Waarna de Franstaligen opnieuw kunnen uitpakken met extreme cijfers over de krimpende Vlaamse minderheid in de hoofdstad.

Het staat volgens Anciaux ook nog te bezien of de splitsing van B-H-V de verfransing van Vlaams-Brabant kan tegenhouden. 'Begrijp me niet verkeerd,' zegt Anciaux, 'die splitsing is psychologisch en symbolisch heel belangrijk: Halle-Vilvoorde maakt nu ontegensprekelijk deel uit van Vlaams-Brabant. Maar toen wij met de Volksunie tijdens de onderhandelingen over de Sint-Michielsakkoorden konden kiezen tussen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en die van de oude provincie Brabant, die dagelijkse verfransingsmachine, hebben we geen seconde getwijfeld.'

Han Renard

Lees meer over:

Onze partners