Ben Weyts: "Nieuw KB is helemaal niet nodig"

03/01/12 om 18:21 - Bijgewerkt om 18:21

(Belga) Voor een verplichte jaarlijkse evaluatie van de federale ambtenaren is een nieuw of herschreven Koninklijk Besluit helemaal niet nodig. Het huidige KB laat die immers al toe. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) moet de directiecomités daar simpelweg toe verplichten, bijvoorbeeld via omzendbrief, benadrukt N-VA-Kamerlid Ben Weyts dinsdag. Even belangrijk is voor hem echter dat evaluaties ook tot effectieve resultaten leiden.

Staatssecretaris Bogaert kondigde zijn voornemen maandag aan vanop het ambtenarenbal in Brussel. Concreet wil hij jaarlijkse evaluaties, zodat slecht functionerende ambtenaren na twee in plaats van vier jaar ontslagen kunnen worden. N-VA'er Weyts benadrukt dat het betrokken KB nu al de mogelijkheid van een jaarlijkse evaluatie biedt. Bovendien kunnen vastbenoemde ambtenaren op basis van hetzelfde besluit al na anderhalf jaar de deur gewezen worden, aldus Weyts. Voor ondermaatse contractuele ambtenaren kan dat zelfs al na één jaar en één negatieve evaluatie. Minstens zo belangrijk is echter dat overal en relatief eenduidig geëvalueerd wordt, oordeelt de Vlaams-nationalist. Volgens hem evalueren heel wat overheidsdiensten zelfs simpelweg niet. "Negen jaar na de nieuwe regeling heeft Financiën nog steeds geen enkele personeelsevaluatie uitgevoerd", hekelt Weyts. "Dat wil zeggen dat bijna de helft van de 80.000 federale ambtenaren nog nooit geëvalueerd werd." En dan is er nog het effect van de evaluaties. Uit cijfers van 2009 besluit Weyts dat tussen 2002 en 2009 slechts 14 vastbenoemde ambtenaren een negatieve evaluatie kregen, waarvan er uiteindelijk slechts 1 ontslagen is. (JDH)

Onze partners