Belgische terreurcommissie op werkbezoek in Parijs: 'Ook op Europees niveau beter samenwerken'

20/06/16 om 18:58 - Bijgewerkt om 19:34

Een delegatie van de onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel en Zaventem is op werkbezoek geweest in Parijs en had daar een ontmoeting met de Franse onderzoekscommissie die de aanslagen in Parijs van vorig jaar onderzoekt. 'Terreur kent geen grenzen. Dus om terroristen tijdig te stoppen, moeten landen bovenal ook samenwerken', stelt voorzitter van de onderzoekscommissie Patrick Dewael.

Belgische terreurcommissie op werkbezoek in Parijs: 'Ook op Europees niveau beter samenwerken'

© Belga

In Parijs zat vandaag een delegatie van de parlementaire onderzoekscommissie samen met leden van de parlementaire onderzoekscommissie die de aanslagen in Parijs onderzoekt. Vier vragen over het werkbezoek aan commissievoorzitter Patrick Dewael (Open VLD)

Wat was uw belangrijkste boodschap voor de leden van de Franse Onderzoekscommissie op dit werkbezoek naar Parijs?

'Elk land kan zijn veiligheidsarchitectuur versterken en we kunnen op dat vlak van mekaar leren. Maar terreur kent geen grenzen. Dus om terroristen tijdig te stoppen, moeten landen bovenal ook samenwerken. Dat kan op het vlak van het gerechtelijk onderzoek. Maar ook inzake politie en inlichtingen, zowel bilateraal als op Europees niveau. Ik heb in Parijs dus opgeroepen om nog intensiever inlichtingen te delen met mekaar en Europa, zodat we aan onze buitengrenzen bijvoorbeeld gesignaleerde individuen beter kunnen staande houden. It is important to have information, it is more important to share it. België past dit mantra al jaren toe, andere landen volgen nu meer en meer.'

Wat nemen jullie mee naar Brussel? Wat hebben de Belgische commissieleden geleerd vandaag?

'We hebben vastgesteld dat onze beide landen met gelijkaardige vraagstukken worden geconfronteerd. Hoe gaan we om met radicalisering in bepaalde stadsdelen of in gevangenissen? Hoe volgen we geradicaliseerde individuen op die bijvoorbeeld in Syrië zijn geweest, zonder de principes van onze rechtsstaat te ondergraven? Over deze belangrijke vragen hebben we van gedachten gewisseld. Wat mij betreft moeten we altijd blijven waken over het evenwicht tussen veiligheid en vrijheid.'

'De noodtoestand in Frankrijk houdt nu al aan sinds 13 november en dat is volgens mij niet gezond. Bovendien is het een politieke beslissing om deze noodtoestand af te kondigen of op te heffen. In België kennen we dit systeem niet. Het OCAD stelt onafhankelijk het dreigingsniveau vast, en de wetgever heeft het gerecht meer slagkracht gegeven in geval van terreur. Denk bijvoorbeeld aan de nachtelijke huiszoeking die afgelopen weekend al nuttig bleek. Momenteel werken we aan een compromis over de verlengde voorlopige hechtenis.'

Hoe zal versterkte samenwerking tussen België en Frankrijk ergaan uitzien?

'Sinds de aanslagen van 13 november 2015 is de goede bilaterale samenwerking tussen Frankrijk en België al enorm geïntensifieerd. Zo worden nu ongeveer alle inlichtingen bilateraal gedeeld, is er een Franse magistraat in België aanwezig, werd er een Frans-Belgisch 'joint investigation team' opgericht en werd ook de grensoverschrijdende samenwerking geoptimaliseerd. Natuurlijk zijn er nog enkele aandachtspunten. Zo helpen de lekken in de pers het onderzoek niet verder. En jaren na afsluiten van een Europees verdrag, mogen Belgische agenten nog steeds niemand arresteren of interveniëren op Frans grondgebied. Omgekeerd kan dat wel.'

In Brussel maakt de Belgische terreurcommissie zich op om het volgende luik aan te vatten. Hoe ziet u dat tegemoet?

'De commissie gaat nu verder werken aan het formuleren van onze aanbevelingen over het luik hulpverlening. We zullen een tussentijds rapport neerleggen, zodat deze aanbevelingen ook meteen kunnen worden toegepast.'

'Daarna zullen we de werking van onze veiligheidsarchitectuur onder de loupe nemen. Samen met de experts hebben we alvast een werkmethode uitgestippeld. Het spreekt voor zich dat we doortastend te werk zullen gaan, maar wel rekening houdend met het lopende gerechtelijk onderzoek en het feit dat onze terrorismespeurders nu vooral ook hun werk op het terrein moeten kunnen doen.'

(JH)

Belgische delegatie legt krans neer aan de Bataclan

De dag ging van start met een eerbetoon aan de terreurslachtoffers in Frankrijk. "We zullen deze strijd tegen terreur enkel winnen door samen te werken. Samenwerken tussen landen onderling, zoals Frankrijk en België", beklemtoonde commissievoorzitter Patrick Dewael tijdens een korte ceremonie aan concertzaal Bataclan, waar op 13 november 89 van de 130 doden vielen. "Met een gezamenlijk gerechtelijk onderzoek, met onze beide parlementaire onderzoekscommissies. Maar ook door samen te werken op Europees niveau. Met een doorgedreven uitwisseling van inlichtingen, met het gezamenlijk beheer van de buitengrenzen, met meer politiesamenwerking."

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

In de strijd tegen terreur mogen we onze eigen waarden en ideeën niet overboord gooien, maar moeten ze net blijven verdedigen en uitdragen, onderstreepte Dewael in zijn toespraak onderstreept. "De waarden die ons verbinden, zijn zo veel krachtiger dan die dodelijke haat. Onze democratie en rechtsstaat, onze vrijheid van meningsuiting, ons recht op zelfbeschikking, onze gelijkheid van man, vrouw en holebi's, onze godsdienstvrijheid en scheiding van geloof en staat, onze tolerantie en solidariteit."

De liberaal wees tot slot op de nood aan een inclusief en emanciperend beleid. Enkel zo kunnen we de voedingsbodem voor terreur wegnemen, besloot hij. "En we moeten als parlementen alles in het werk stellen om de veiligheid te verzekeren, zonder onze rechtsstaat en democratie zelf op de helling te plaatsen."

Onze partners