Belgische economie krijgt opnieuw Europese waarschuwing

28/11/12 om 17:16 - Bijgewerkt om 17:16

(Belga) Voor het tweede jaar op rij gaat de Europese Commissie de Belgische economie diepgaand bestuderen. Dat heeft de Commissie woensdag aangekondigd. Ons land behoort volgens de Commissie tot een groep van veertien lidstaten waar risico's op zogenaamde macro-economische onevenwichten bestaan.

De Commissie toont zich voor het tweede jaar op rij bezorgd over het aanhoudende verlies van het Belgische aandeel op de exportmarkt. Een belangrijke verklaring is volgens de Commissie de verminderde kostencompetitiviteit. De loonkosten stijgen in België sneller dan gemiddeld in de eurozone. Ook blijft de Commissie zich zorgen maken over de schuldgraad, zowel in de private als in de publieke sector. De Commissie baseerde haar analyse op elf indicatoren. De rapporten worden nu besproken door de ministers van Financiën. Volgend voorjaar velt de Commissie dan een definitief oordeel over België. Die analyse dient als basis voor de formulering van de sociaaleconomische aanbevelingen die de Commissie elk jaar aan elke lidstaat richt. Het is het tweede jaar dat de Commissie de oefening maakt. Aan het einde van de vorige procedure besloot de Commissie dat België wel degelijk kampt met macro-economische onevenwichten, in het bijzonder op het vlak van de concurrentiekracht en de schuldgraad. Die bekommernissen vonden eind mei hun neerslag in de veelbesproken aanbevelingen om de fiscale druk te verschuiven van arbeid naar milieu en de loonindexering te hervormen. Het toezicht op macro-economische onevenwichten kadert in het nieuwe budgettaire en economische beleid van de Europese Unie. Sinds het losbarsten van de financiële en economische crisis is immers het besef gegroeid dat economische scheeftrekkingen in één land of grote verschillen in concurrentiekracht gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit van de hele Unie. (JDH)

Onze partners