Belgisch zigeunerbeleid op Europees niveau aangeklaagd

20/09/10 om 13:56 - Bijgewerkt om 13:56

De Internationale Federatie voor de Mensenrechten bereidt een klacht voor bij het bevoegd comité van de Raad van Europa.

De Internationale federatie voor de mensenrechten (FIDH) staat op het punt om bij de Raad van Europa een klacht in te dienen naar aanleiding van de Belgische houding ten opzichte van zigeuners.

In Le Soir zegt ondervoorzitster Véronique Van der Plancke maandag dat de Belgische staat het Europees sociaal charter overtreedt. De klacht die wordt voorbereid heeft betrekking op de huisvesting van de betrokkenen.

Zo wil de FIDH het onvoldoende aantal opvangterreinen, het overmatig gebruik van uitzettingen en het niet erkennen van een caravan als woonplaats aanklagen bij het comité voor economische en sociale rechten van de Raad van Europa.

Een veroordeling leidt volgens Van der Plancke niet onmiddellijk tot een sanctie. Wel zal België desgevallend gevraagd worden om haar wetten en praktijken aan te passen.

Onze partners