België veroordeeld voor roerende voorheffing buitenlandse beleggingsvennootschappen

25/10/12 om 12:43 - Bijgewerkt om 12:43

(Belga) Het Europees Hof van Justitie heeft België veroordeeld omwille van de regeling voor roerende voorheffing voor buitenlandse beleggingsvennootschappen. Eind mei waarschuwde minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) er nog voor dat een veroordeling een budgettaire impact van honderd miljoen euro kan hebben.

Belgische beleggingsfondsen betalen in de praktijk geen belasting op hun Belgische dividend- en rente-inkomsten. Ze genieten in bepaalde gevallen een vrijstelling en de aan de bron voldane roerende voorheffing wordt gecompenseerd. Voor buitenlandse vennootschappen geldt dat niet. De Europese Commissie daagde België voor het Hof omwille van die volgens haar discriminerende fiscale regeling. Het Hof stelt de Commissie nu in het gelijk. "Door de verschillende behandeling wordt het vrij verkeer van kapitaal geschonden en de vrijheid van vestiging", luidt het. De wetgeving, die nu zal moeten worden aangepast, zorgt er namelijk voor dat het voor buitenlandse vennootschappen minder aantrekkelijk is om in Belgische vennootschappen te investeren. Eind mei stelde senator Bert Anciaux (sp.a) over de zaak nog een vraag aan minister Vanackere. Die zei toen dat "in geval van een negatieve uitspraak de berekening van de gevolgen voor de begroting relatief complex" zouden zijn. Het is volgens Vanackere niet eenvouding om een raming te maken, maar niettemin, zei hij toen, "is er een berekening van de budgettaire impact gemaakt, die op ongeveer honderd miljoen euro werd geraamd". Vanackere gaf intussen wel de opdracht de berekening te actualiseren. (DLA)

Onze partners