België spendeert bijna 30 pct bnp aan sociale bescherming

27/11/12 om 16:39 - Bijgewerkt om 16:39

(Belga) Bijna dertig procent van de geproduceerde rijkdom in België werd in 2010 gespendeerd aan sociale bescherming. Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde. In zeven lidstaten liep het aandeel nog hoger op. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat dinsdag heeft gepubliceerd.

De Belgische uitgaven voor sociale bescherming stegen van 26,9 procent van het bruto nationaal product in 2007 tot 29,9 procent in 2010. Dat stemt overeen met de tendens in het hele continent: als gevolg van de economische crisis steeg het Europese gemiddelde in diezelfde periode van 26,1 tot 29,4 procent. De cijfers bevestigen voorts dat er inzake sociale bescherming grote verschillen blijven bestaan in Europa. Zo bedroeg het aandeel van sociale uitgaven meer dan 30 procent van het bnp in Frankrijk (33,8 pct), Denemarken (33,3 pct), Nederland (32,1 pct), Duitsland (30,7 pct), Finland (30,6 pct), Oostenrijk en Zweden (beide 30,4 pct). Aan de andere kant van de ladder bevinden zich landen als Bulgarije en Estland (18,1 pct), Slovakije (18,6 pct), Polen (18,9 pct), Litouwen (19,1 pct) en Malta (19,8 pct) . Gemiddeld gaat 45 procent van de sociale uitgaven in Europa naar pensioenen en leeflonen. Het is in alle lidstaten de belangrijkste uitgavenpost. In België waren die uitgaven goed voor 39,6 procent. Daarnaast ging 35,7 procent naar gezondheidsuitgaven, 7,7 procent naar familiale uitkeringen, 3,6 procent naar huisvesting en sociale exclusie en 13,3 procent naar werkloosheidsuitkeringen. Enkel in Spanje wordt in verhouding meer uitgegeven aan werkloosheid. (JDH)

Onze partners