"België niet klaar om illegale houthandel te stoppen"

01/03/13 om 10:53 - Bijgewerkt om 10:53

(Belga) Vanaf 3 maart treedt de nieuwe Europese houtverordening in werking, waarmee de Europese Unie de verkoop van illegaal gekapt hout wil tegengaan. Volgens het Wereldnatuurfonds WWF is België echter nog niet klaar om de nieuwe wetgeving in praktijk te brengen.

Aan bedrijven die hout of houten producten invoeren, wordt voortaan gevraagd een sterk verificatie- en traceringssysteem op touw te zetten om de legaliteit van het hout te kunnen bewijzen. Volgens het WWF is België niet klaar om de verordening in praktijk om te zetten. Recent onderzoek van Lieselot Bisschop, criminologe aan de Universiteit Gent, heeft namelijk aangetoond dat de controles in België mank lopen en dat er te weinig controles zijn. Bovendien heeft België de houtverordening nog niet in nationale wetgeving omgezet, waardoor sancties en boetes nog niet zijn vastgelegd. De dienst productbeleid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor controles en de toepassing van de houtverordening. "België speelde een positieve rol tijdens de onderhandelingen over de houtverordening enkele jaren geleden, wat we heel erg geapprecieerd hebben. Twee jaar later is België evenwel niet klaar om de wet toe te passen. Er zijn ook geen extra personeel of middelen voorzien bij de diensten die voor de controles moeten instaan", stelt Sabien Leemans, beleidscoördinator van het WWF. Leemans vreest dat zonder effectieve controles de wet dode letter zal blijven. (ANA)

Onze partners