België moet tandje bijsteken voor integratie van mensen met een handicap

28/01/16 om 14:46 - Bijgewerkt om 14:46

Bron: Belga

(Belga) "België respecteert het recht van personen met een handicap op autonomie en integratie in de samenleving niet. Er moeten prioritair maatregelen genomen worden om de toestand te verbeteren". Dat stelde de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Nils Muiznieks, bij de voorstelling van het verslag van het bezoek dat hij bracht aan ons land van 14 tot 18 september 2015. Ons land heeft wel stappen vooruit gezet inzake het verblijf van geïnterneerden in de (overvolle) gevangenissen en de opvang van asielzoekers, maar moet ook op dat vlak de inspanningen voortzetten of intensifiëren.

Het hoge aandeel van mensen met een handicap die in een instelling verblijven, gekoppeld aan een mager aanbod aan nabijheidsdiensten, beperkt hun mogelijkheden om een zelfstandig leven te leiden. Dat probleem wordt nog versterkt door het feit dat kinderen met een beperking in gespecialiseerde instellingen les volgen, waardoor ze later moeilijk kunnen overschakelen naar een gewone onderwijsinstelling. De mensenrechtencommissaris roept België op om werk te maken van de inschakeling van kinderen met een handicap in het gewone onderwijs. De opsluiting van geïnterneerden en mensen met psychische problemen in de vaak overbevolkte psychiatrische gevangenisafdelingen zorgt al jaren voor internationale kritiek, maar op dat punt ziet Muiznieks wel verbetering. Hij verwijst naar de opening van gespecialiseerde forensische psychiatrische instellingen voor geïnterneerden in 2014, maar dringt toch aan om het proces nog te versnellen. De commissaris is ook tevreden dat ons land de opvangcapaciteit voor asielzoekers heeft uitgebreid, maar hij dringt aan op een versnelling van de registratieprocedure van nieuwe asielzoekers. Ook moeten zij onderdak krijgen in afwachting van hun registratie. Tenslotte ziet de mensenrechtencommissaris positieve punten in het beleid ten aanzien van de Roma, maar roept hij toch op om meer doortrekkersterreinen te voorzien voor de Roma en woonwagenbewoners. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders belooft in een reactie aandacht te zullen besteden aan de aanbevelingen. Zo wil hij snel een controlesysteem voor mensenrechtenkwesties opzetten, waarin zowel het federale als het gemeenschaps- en gewestniveau betrokken zullen worden. (Belga)

Onze partners