België mikt op nominaal begrotingsoverschot van 0,4 pct in 2016

26/04/13 om 21:11 - Bijgewerkt om 21:11

'Haalbaar, conform met de Europese eisen en aangepast aan de economische situatie', zo verdedigt premier Elio Di Rupo (PS) in het stabiliteitsprogramma dat België gaat indienen bij de Europese Commissie.

België mikt op nominaal begrotingsoverschot van 0,4 pct in 2016

© Reuters

"Haalbaar, conform met de Europese eisen en aangepast aan de economische situatie." Zo heeft premier Elio Di Rupo (PS) in het federaal adviescomité Europese Aangelegenheden het stabiliteitsprogramma verdedigd dat België gaat indienen bij de Europese Commissie. Dat programma voorziet dat België in 2016, een jaar later dan gepland, een nominaal begrotingsoverschot van 0,4 procent moet bereiken.

De ministerraad schaarde zich achter het stabiliteitsprogramma. Eerder raakte al bekend dat de federale regering tegen de achtergrond van de aanslepende economische malaise in Europa de doelstelling van een nominaal evenwicht in 2015 loslaat. De regering gaat nu uit van een tekort van 2,5 procent dit jaar, 2,0 procent in 2014 en 0,5 procent in 2015 om uiteindelijk pas in 2016 een overschot van 0,4 procent te boeken.

In lijn met het discours van de Europese Commissie focust België momenteel op de terugdringing van het structurele tekort. Na een tekort van 2,9 procent vorig jaar zou het structureel deficit dit jaar moeten dalen tot 1,8 procent en tot 1,2 procent in het verkiezingsjaar 2014, om vanaf 2015 opnieuw met een evenwicht aan te knopen en in 2016 een overschot van 0,75 procent te halen. Volgens Di Rupo moest de regering "vermijden dat er bezuinigingsmaatregelen genomen worden die de crisis alleen maar verergeren".

Aan de hand van allerhande indicatoren betoogde de premier dat België beter presteert dan het Europese gemiddelde en het herstelbeleid van de regering vruchten afwerpt. Ook op Europees niveau "bewegen de zaken in de goede richting", aldus de premier, "alhoewel het misschien wat sneller en intenser mag gaan".
Daarnaast beklemtoonde de premier de absolute wil van de regering om de staatsschuld onder 100 procent van het bbp te houden. Tegen 2016 zou een niveau van 93 procent bereikt moet worden.

De deelstaten, die vrijdag werden geïnformeerd over het programma, moeten nog een akkoord bereiken over de verdeelsleutel van de budgettaire inspanningen. In het adviescomité herinnerde minister van Begroting Olivier Chastel alvast aan eerdere afspraken dat de deelstaten (Entiteit II) vanaf 2013 een evenwicht moeten boeken, vervolgens een licht surplus (0,1 pct) in 2014 en 2015 en opnieuw een evenwicht in 2016.

Om een evenwichtige lastenverdeling te verzekeren, zullen de respectievelijke doelstellingen vanaf 2014 geconditioneerd worden aan de overheveling van lasten van de federale staat naar de deelstaten, zo verwees Chastel nog naar de aanstaande bevoegdheidsoverheveling in het kader van de zesde staatshervorming. (Belga/SD)


Onze partners