België dient stabiliteitsprogramma in bij Europa

30/04/12 om 17:55 - Bijgewerkt om 17:55

In het stabiliteitsprogramma is vastgelegd hoe ons land tegen 2015 wil aanknopen met een begrotingsevenwicht.

Alle regeringen van ons land overlegden over het plan op het kabinet van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V).

Evenwicht in 2015

Het begrotingstraject dat ons land indient voorziet voor dit jaar een netto-financieringstekort van 2,8 procent van het bbp. Dat zou volgend jaar afnemen tot een tekort van 2,15 procent, om in 2014 te dalen tot 1,1 procent van het bbp en een jaar nadien opnieuw nominaal met een evenwicht aan te knopen.

Het traject dat de federale regering naar voor schuift verschilt lichtjes van het advies dat de Hoge Raad voor Financiën had geformuleerd. De federale regering en de sociale zekerheid mogen volgend jaar iets meer in het rood. Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap mogen de door hun gevraagde inspanningen over twee jaar spreiden.

Geen gemor bij deelstaten

Bij de deelstaten klinkt er geen gemor over het plan. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) herhaalde dat hij het belangrijk vindt dat alle overheden zo snel mogelijk aanknopen met een evenwicht.

Zijn Waalse collega Rudy Demotte (PS) wil wel snel duidelijkheid over de kosten die de staatshervorming met zich meebrengt "Voor 2014 is er nog meer inforrmatie nodig over de overdracht van bevoegdheden, mensen en gebouwen", zei hij. Dat alle deelstaten en de gemeenten samen volgend jaar al aan een evenwicht komen, noemde Demotte "haalbaar". (Belga/TE)

Onze partners