België bij grootste gebruikers van antibiotica bij dieren

23/01/12 om 19:08 - Bijgewerkt om 19:08

(Belga) In verhouding tot de veestapel blijft België behoren tot de grootste antibioticagebruikers van Europa, ondanks de recente daling van het antibioticagebruik in Vlaanderen. Dat schrijft het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) maandag.

Wetenschappers van de Gentse Universiteit zeggen dat het verminderde antibioticagebruik bij dieren volledig toe te schrijven is aan het verminderd gebruik van antimicrobiële farmaceutica. Het gebruik van antimicrobiële voormengsels (veevoeder) steeg daarentegen met 70 procent van 2007 tot 2009, en met 16,3 procent van 2009 tot 2010. "In 2007 werd 10 procent van het totaal van de actieve substanties bij landbouw- en gezelschapsdieren ingenomen via mengvoeders", bevestigt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van de Belgische mengvoederfederatie BEMEFA. "Dit aandeel steeg naar een kwart van het totale verbruik in 2010." Meer dan 95 procent van het gemedicineerde mengvoeder wordt in de varkenshouderij gebruikt. "Een verschuiving naar gemedicineerde voeders is niet noodzakelijk een slecht fenomeen, op voorwaarde dat het bijdraagt aan een reductie van het totale antibioticagebruik in de veehouderij", aldus Dejaegher. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het totale verbruik uitgedrukt in actieve substantie verkleint door de medicamenten niet meer op het landbouwbedrijf in te mengen via de drinkwaterinstallatie, maar toe te dienen via het voeder. In 2007 gebruikte België de op twee na grootste hoeveelheid actieve substantie per kg biomassa (168,7 mg per kg) van de elf Europese landen die hun gebruik rapporteerden. België kwam in 2010, met 139 mg per kg biomassa, ongeveer op hetzelfde niveau als Nederland. (COR 207)

Onze partners