Belg is kritisch over verkeersbeleid

27/03/12 om 11:49 - Bijgewerkt om 11:49

De Belg heeft nogal wat kritiek op het bestaande verkeersbeleid. Die conclusie volgt uit een enquête die Touring op het voorbije autosalon afnam.

Belg is kritisch over verkeersbeleid

© Belga

De Belgische bevolking is helemaal niet te spreken over het verkeersbeleid in ons land. Dat blijkt uit een enquête van Touring bij 6.500 bezoekers van het voorbije autosalon.

De kritiek is tweeërlei: enerzijds op wat de overheid de laatste jaren heeft ondernomen, anderzijds op zaken waar ze de laatste jaren net niks aan veranderde. Touring vraagt de beleidsmakers rekening te houden met de resultaten van het onderzoek, volgens de mobiliteitsorganisatie verzuchtingen die zij al jaren probeert duidelijk te maken.

Liefst 91 procent vindt dat de investeringen in het Belgische wegennet onvoldoende zijn, en 96 procent meent dat de wegen veiliger kunnen worden ingericht. Rekeningrijden wordt heel lauw onthaald: 82 procent ziet het niet zitten om tijdens de spitsuren meer te betalen om te rijden, en minder buiten de spitsuren.

Ruim driekwart ziet geen heil in het duurder maken van brandstof als middel om het autogebruik te ontmoedigen. De wagen aan de kant laten staan zal volgens 82 procent ook niet gebeuren door het aantal bovengrondse parkeerplaatsen in de straat af te bouwen.

Strengere aanpak fietsers en voetgangers

De parkings aan haltes en stations voor openbaar vervoer kunnen ook al op weinig goedkeuring rekenen. Te weinig parkeerplaatsen, aldus 92 procent, en zelfs 94 procent vindt dat die parkings gratis moeten zijn. Een oud pijnpunt dat nog maar eens aan de kaak wordt gesteld: de verkeerslichten die onvoldoende gesynchroniseerd zijn om de verkeersstromen vlotter te laten verlopen.

Ander opmerkelijk resultaat: 82 procent wil dat fietsers en voetgangers strenger worden aangepakt op de overtredingen die ze begaan. (Belga/INM)

Onze partners