Belangenvermenging bij Vlaamse subsidies voor plattelandsontwikkeling

09/08/12 om 10:18 - Bijgewerkt om 10:18

(Belga) De subsidies voor plattelandsontwikkeling worden regelmatig aangevraagd en toegekend door dezelfde mensen. Dat blijkt uit een audit van het Rekenhof, aldus De Tijd donderdag. Zo rijzen er problemen bij de selectie, controle en evaluatie van de projecten die de overheidssteun krijgen. Vlaams minister-president en minister van Landbouw Kris Peeters (CD&V) zegt in de krant dat de Vlaamse Landmaatschappij het rapport zal analyseren.

In bepaalde plattelandsgebieden krijgen projecten die bijdragen aan de lokale ontwikkeling, ondersteuning van de Vlaamse regering. Daarbij gaat het onder meer om projecten die toeristische activiteiten stimuleren en het landelijk erfgoed opwaarderen. Uit een doorlichting van het Rekenhof blijkt nu dat bij de controle en evaluatie van die projecten enkele zaken fout lopen. De projecten worden gepland en uitgevoerd door plaatselijke groepen, zogenaamde PG's. Zij bepalen zelf hoe ze de oproep, het advies en de besluitvorming adviseren, aldus De Tijd. Daarbij is meestal geen betrokkenheid van een vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid en geen adviesorgaan met externen. Het Rekenhof stelde vast dat in alle PG's een deel of zelfs bijna alle voorstellen door leden van de plaatselijke groep of verbonden organisaties ingediend worden. Volgens het Rekenhof houdt dat gevaren in voor de objectieve beoordeling van de voorstellen. Ook zijn er aanwijzingen dat in enkele groepen afspraken zijn gemaakt over de verdeling van een deel van de projecten en een evenwichtige territoriale spreiding ervan. "Dat hypothekeert een objectieve, onafhankelijke beoordeling van die projecten", aldus het Rekenhof. Voorts zijn de indicatoren om de resultaten te evalueren volgens het Rekenhof amper bruikbaar en maakt de evaluatie geen verschil voor de uitbetaling van de subsidies. (MDM)

Onze partners