"Beheersovereenkomsten sluiten met rechtbanken, hoven en parketten"

30/01/12 om 21:17 - Bijgewerkt om 21:17

(Belga) In het hertekende gerechtelijke landschap zal er voor elke rechtbank, hof, parket en parket-generaal een beheersovereenkomst worden afgesloten met de overheid, met duidelijke, operationele doelstellingen waaraan werkingskredieten verbonden zijn. Dat heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom maandag gezegd op de nieuwjaarsreceptie van de Orde van Vlaamse Balies, in Tervuren.

Het aantal rechtbanken zal drastisch verminderen, tot minstens de helft van de huidige 27 arrondissementen. "Uiteraard gaan we die hervorming objectiveren", zei de minister, "en criteria hanteren zoals aantal dossiers, afstand tot de rechtbank, bevolkingsdichtheid, gevolgen op de rechtsbedeling, met als ultieme maatstaf een betere rechtsbedeling voor de rechtzoekende burger." Binnen die rechtsgebieden wordt zowel voor rechtbank, parket, hof als parket-generaal een organisatiemodel gecreëerd voor het beheer van de budgetten, voor het personeel en de materiële middelen, voor de organisatie van de expertise, aldus de minister. "Daarvoor gaan we een voltijds beheerder aanduiden, die een magistraat kan zijn, maar niet hoeft te zijn. Hij zal werken met een beheerscollege, samengesteld uit de voorzitters van de rechtbanken, en er zelf ook in zetelen. Dat college zal een beheersovereenkomst afsluiten met de overheid, met duidelijke, operationele doelstellingen waaraan werkingskredieten zijn verbonden." De magistraten zullen voortaan per rechtsgebied benoemd worden en over heel dat rechtsgebied ingezet kunnen worden, naargelang de noden. Het zou ook niet langer de bedoeling zijn dat alle partijen en advocaten om 9 uur op de rechtbank zijn om vervolgens uren te wachten op de behandeling van hun zaak. (COR 230)

Onze partners