Begrotingstekort en staatsschuld stijgen: 'Waar is het geld van de mensen naartoe?'

09/11/16 om 13:59 - Bijgewerkt om 14:00

Het Belgische begrotingstekort zou dit jaar uitkomen op 3,0 procent van het bruto binnenlands product, terwijl de staatsschuld zou stijgen tot 107 procent. Sp.a-Kamerlid Karin Temmerman is streng: 'Deze regering beloofde beter te doen.'

Begrotingstekort en staatsschuld stijgen: 'Waar is het geld van de mensen naartoe?'

Karin Temmerman, SP.A © Belga

Na een daling van het begrotingstekort tot 2,5 procent in 2015 zou het Belgische deficit volgens de Europese prognoses dit jaar opnieuw stijgen tot de befaamde Europese drempel van 3,0 procent. Volgend jaar zou het tekort opnieuw dalen tot 2,3 procent. Ook de Belgische staatsschuld deint volgens de Commissie opnieuw uit, van 105,8 procent in 2015 tot 107,0 procent in 2016. Volgend jaar zou de schuld verder stijgen tot 107,1 procent, om pas in 2018 opnieuw te dalen tot 106,4 procent.

De Belgische economie zou dit jaar ook minder groeien dan het gemiddelde in de eurozone (1,2 tegenover 1,7 procent). In 2017 en 2018 zou de economische groei lichtjes toenemen tot respectievelijk 1,3 en 1,5 procent van het bbp.

'Regering beloofde beter te doen'

Sp.a-Kamerlid Karin Temmerman is scherp. 'Deze regering beloofde beter te doen. Maar wat zien we? De regering neemt nu al twee jaar pijnlijke maatregelen om de gezinnen, zelfstandigen en alleenstaanden te laten bijdragen om zo de rekening te doen kloppen.'

'Niet alleen wij hebben dat voorspeld. Ook onafhankelijke instanties als het Planbureau en het Rekenhof zeggen al geruime tijd dat de regering de inkomsten veel te hoog inschat. Toch slaat ze die adviezen telkens weer in de wind', zegt socialiste.

Temmerman, de begrotingsspecialiste van haar partij wijst erop dat er nominaal geen verbetering merkbaar is: 'Het tekort is even groot als bij de start van deze regering. Bij de begrotingsopmaak 2016 beloofden ze een saldo van 2,1 procent. En de regering moest voor structurele verbetering zorgen van 0,6 procent en het is een verslechtering geworden van 0,1. Waar is dat geld van de mensen eigenlijk naartoe?' (BELGA/JVL)

Onze partners