Begrotingsrapport SERV: "Tekort in 2012 is slecht signaal"

19/01/12 om 17:13 - Bijgewerkt om 17:13

(Belga) Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) is het "ten gronde eens" met het voorstel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) om de begroting op een structurele manier aan te pakken. Muyters laat in een reactie op het jaarlijkse begrotingsrapport van die organisatie echter weten dat het daar "het slechte moment voor is". "Een tekort in 2012 zou een slecht signaal zijn", aldus Muyters.

Volgens de SERV moet de Vlaamse regering bij de opmaak van haar begroting meer aandacht hebben voor langetermijnvisie. De raad pleit voor een structureel begrotingsbeleid, in plaats van het begrotingsevenwicht dat de Vlaamse regering nu hanteert. "Ten gronde ben ik het eens met de sociale partners om met structurele en conjunctuurgezuiverde doelstellingen te werken, maar dit is een slecht moment om te starten met een dergelijke structurele norm", reageert Muyters. Bij een structurele begrotingsopmaak zou de Vlaamse regering volgend jaar een begrotingstekort hebben van 39 tot 136 miljoen euro. "Ik zie niet in hoe een tekort in 2012 ons zal helpen om ons voor te bereiden op de uitdagingen van morgen. Ik denk dat dit een slecht signaal zou zijn, zowel voor de Europese Commissie als voor de financiële markten". Volgens de SERV is een tekort verdedigbaar omdat dat ervoor zou zorgen dat er in de toekomst steeds grotere overschotten geboekt zouden worden. "Het startjaar voor de structurele norm is niet beter of slechter naargelang er het eerste jaar een tekort of een overschot is", aldus nog de SERV. (MVL)

Onze partners