Begrotingsopmaak wordt taak voor Di Rupo en de onderhandelaars

28/09/11 om 10:10 - Bijgewerkt om 10:10

De onderhandelaars van de formatie zullen het begrotingswerk doen.

Ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) sprak woensdagochtend met formateur Elio Di Rupo over de begroting voor volgend jaar. Ondertussen raakte bekend dat de onderhandelaars die de gesprekken voeren voor een nieuwe regering ook de begroting voor volgend jaar zullen opstellen.

Voor de ontmoeting met Di Rupo was ontslagnemend premier Leterme nog te horen in De Ochtend op Radio 1. Daarin maakte hij duidelijk dat de begroting een belangrijk beleidsinstrument is en het wat "surrealistisch" zou zijn mocht de regering die formateur Di Rupo nu in de steigers zet dat instrument niet zou gebruiken. De logica is dus gevolgd en de onderhandelaars van de formatie zullen het begrotingswerk overnemen.

Begin volgende week al zal de ontslagnemende regering de gegevens voor de begrotingsopmaak overmaken aan de onderhandelaars.

Leterme: 'Tijd dringt'De tijd dringt wel voor de onderhandelaars, maar de ontslagnemende eerste minister meent dat het begrotingswerk op tien tot veertien dagen afgerond kan zijn. Belangrijk is dat maatregelen worden genomen die het vertrouwen van de investeerders en consumenten niet raken, aldus Leterme.

Volgens de laatste cijfers van het Monitoringcomité, dat in opdracht van de regering de evolutie van de begroting in het oog houdt, wordt de inspanning voor volgend jaar op 8 tot 8,5 miljard euro geschat om het tekort op het budget terug te dringen tot 2,8 procent van het bbp. De meest recente cijfers van het Monitoringcomité worden vrijdag bekendgemaakt.

Aanzienlijke besparingen in het vooruitzicht
Voor formateur Di Rupo moet de begroting van volgend jaar getuigen van "verantwoordelijkheidszin en striktheid". "Dat betekent substantiële verminderingen van de overheidsuitgaven, bepaalde verhogingen van de ontvangsten, een strengere aanpak van alle vormen van fraude en initiatieven om de koopkracht van de burgers te ondersteunen."

De formateur wijst erop dat er dus "aanzienlijke besparingen moeten worden verwezenlijkt en moeilijke maatregelen worden genomen". Hij zal erop toezien "dat alle maatregelen rechtvaardig zijn en evenredig zijn met de draagkracht van elkeen".

Welke partijen betrokken zullen zijn bij de opmaak van de begroting, is nog geen uitgemaakte zaak. Groen!-voorzitter Wouter Van Besien herhaalde woensdag, voor aanvang van de onderhandelingen over de overdracht van bevoegdheden, dat zijn partij kandidaat is om aan die gesprekken deel te nemen. De liberalen lieten eerder al verstaan niet met meer dan partijen dan noodzakelijk een regering te willen vormen. Andere partijen vinden niet dat de groenen overboord moeten worden gegooid. (Belga/SD/INM)

Onze partners