Begrotingscontrole - Nieuwe cijfers planbureau zadelen kabinetschefs op met avondwerk

20/03/13 om 22:32 - Bijgewerkt om 22:32

(Belga) Het federale kernkabinet heeft zich woensdag een hele dag over de begrotingscontrole gebogen. Rond iets voor negen hielden de topministers het voor bekeken, om donderdag vanaf 10.30 uur de draad weer op te pikken. De kabinetschefs konden echter nog niet naar huis. Zij bespreken woensdagavond nog nieuwe cijfers van het Planbureau, die nog wat roet in het eten zouden gooien, zo valt bij verschillende bronnen te horen.

De federale topministers proberen sinds vorige week de begroting voor dit jaar bij te sturen. Met Europa is immers afgesproken om het tekort terug te dringen tot nog 2,15 procent, waarvoor ruim twee miljard zou nodig zijn. Voor 2012 was 2,8 procent afgesproken, al bleek eerder al dat we eerder op 2,96 procent zouden afklokken. Nieuwe ramingen doen daar nu echter nog een schepje bij. Tot 3,1 procent, zo valt te horen. Iets wat sommigen aan tafel als argument zouden zien om de afspraken met Europa anders te gaan interpreteren. Aan de EU is immers beloofd van 2,8 naar 2,15 procent te gaan, of een verkleining van het tekort met 0,65 procent. Als het tekort in 2012 nu 3,1 procent blijkt, zou uitkomen op 2,45 procent voor sommigen nu voldoende zijn. De meningen daarover lopen uiteen. Toch duikt her en der de vraag op "of het doel wel aangehouden kan blijven, als we inderdaad aankijken tegen een veralgemeende vertraagde conjunctuur". "Daar zal wellicht rekening mee gehouden moeten worden, want het blijkt een erg moeilijke oefening", klinkt het ergens. Anderen blijven wel 2,15 procent naar voren schuiven. Bijkomend probleem is dat België met de 3,1 procent voor 2012 ook zonder de kapitaalinjectie in Dexia zou uitkomen op een "buitensporig tekort", waardoor Europa extra structurele maatregelen kan opleggen. Rond de tafel lijkt iedereen het er intussen wel over eens dat structurele maatregelen absoluut noodzakelijk zijn. (KNS)

Onze partners