Begrotingsakkoord: 'geen verlies van koopkracht'

20/11/12 om 10:10 - Bijgewerkt om 10:10

Volg hier LIVE de persconferentie van het kernkabinet van de regering Di Rupo over het begrotingsakkoord.

Begrotingsakkoord: 'geen verlies van koopkracht'

© Belga

Volg hier om 11 uur LIVE de persconferentie van het kernkabinet van de regering Di Rupo over het begrotingsakkoord.

Aan de koopkracht van de mensen die werken wordt niet geraakt, want het indexmechanisme blijft behouden. Tegelijkertijd zorgt de loonmatiging ervoor dat we de komende twee jaar zowat 1,5 procent van onze loonhandicap wegwerken. Dat benadrukken de federale topministers na afsluiten van het finaal akkoord over de begroting voor 2013 en een reeks relancemaatregelen.

Loonhandicap

Het federale kernkabinet bereikte na een marathonvergadering van zeventien uur eindelijk een akkoord. Het begrotingstekort wordt teruggebracht tot nog 2,15 procent, er komt een lastenverlaging van 400 miljoen euro voor de bedrijven en de loonhandicap wordt aangepakt.

Concreet zullen de lonen de komende twee jaar niet sneller stijgen dan de index en eventuele baremieke verhogingen. Pas in 2015 komen er terug "normale" loononderhandelingen. Dat moet het verschil met onze buurlanden met 0,9 procent doen dalen. Tegen 2018 moet de handicap volledig weggewerkt zijn. Bij elk interprofessioneel akkoord zal de loonkosthandicap dus prioritair blijven.

Toch bleven de laagste lonen in dit akkoord gespaard, onderstreepte PS-vicepremier Laurette Onkelinx. "Dit is een akkoord dat de mensen niet treft, maar net investeert", klonk het.

Pensioenen

Haar SP.A-collega Johan Vande Lanotte vulde aan dat er voor kleine pensioenen en lage lonen toch 300 miljoen euro is vrijgemaakt.

Voor Open VLD-vicepremier Alexander De Croo mag duidelijk zijn dat werk "dé prioriteit" is van deze regering. "Door loonmatiging en lastenverlagingen, door een structurele hervorming van het indexmechanisme en een modernisering van de wet van 1996 op het concurrentievermogen zullen er jobs bijkomen", maakte de liberaal zich sterk.

Roerende voorheffing

"We komen tot een loonvormingssysteem dat beter past bij de noden van deze tijd." Zo is onder meer zo'n 500 miljoen euro aan lasten verschoven van arbeid naar inkomsten uit kapitaal (verzekerings- en beleggingsproducten), meer bepaald door een verhoging van de roerende voorheffing van 21 naar 25 procent. Spaarboekjes blijven daarbij een uitzondering.

Volgens Open VLD'er De Croo blijven de lasten op meerwaarden in elk geval beperkt. De overheid zelf doet ook een forse inspanning, verzekerden Vande Lanotte, De Croo en CD&V'er Steven Vanackere voorts. "Er is vooral gewerkt op de beperking van de uitgaven", aldus die laatste. Al gaan de budgetten voor brandweer en politie wel omhoog.

"Veiligheid blijft belangrijk voor deze regering", onderstreepte cdH-vicepremier Joëlle Milquet.

Vermogensbelasting

Haar liberale collega De Croo wees er nog op dat de regering op twee jaar tijd 18 miljard euro bespaard heeft "zonder grote lastenverhogingen zoals het optrekken van de btw of een vermogensbelasting. In 2015 zal de begroting in evenwicht zijn en de loonkosthandicap bijna gehalveerd", aldus de liberaal.

Van een langere werkweek is dan weer geen sprake meer. En ook voorstellen als een crisisheffing, een indexsprong, een btw-verhoging, soepelere werkregels of de afschaffing van een feestdag werden uiteindelijk van tafel geveegd.

Vande Lanotte wees er tot slot nog op dat er ook geen nieuwe fiscale amnestie meer komt. "Eind 2013 wordt de fiscale regularisatie stopgezet." (Belga/EE)

Lees meer over:

Onze partners