BEGROTINGSAKKOORD Di Rupo: 'We hebben burgers maximaal gespaard'

20/11/12 om 11:44 - Bijgewerkt om 11:44

Premier Elio Di Rupo (PS) is verheugd over het begrotingsakkoord: 'We bespaarden 18 miljard euro in 1 jaar tijd. Nooit eerder ging een regering zo'n uitdaging aan'

BEGROTINGSAKKOORD Di Rupo: 'We hebben burgers maximaal gespaard'

© Belga

"Het heeft langer geduurd dan we wilden, maar we zijn tevreden dat de regering vandaag de begroting 2013 en bijkomende maatregelen voor de tewerkstelling en bedrijven kan voorstellen", zo begon premier Elio Di rupo (PS) zijn persconferentie over het begrotingsakkoord. "We zijn er nog eens in geslaagd een oplossing te vinden voor ons land."

"De federale regering toont nogmaals zijn mogelijk belangrijke hindernissen te nemen. We hebben geopteerd voor structurele maatregelen voor tewerkstelling en competitiviteit van de bedrijven. De begroting getuigt van de vaste wil om te slagen in moeilijke omstandigheden. Met deze begroting geven we een boost aan de economie en de tewerkstelling."

Volgens premier Di Rupo herstelt de regering met dit akkoord "het vertrouwen van onze burgers en ondernemingen in de toekomst. We versterken ook het vertrouwen van de buitenwereld in ons land."

Elio Di Rupo: 'Wij bespaarden 18 miljard euro in minder dan 1 jaar tijd'

Premier Di Rupo somde de genomen maatregelen en besparingen op. "Nadat we in amper 11 maanden tijd een sanering van 14,5 miljard euro hebben doorgevoerd, heeft de regering nog eens 3,44 miljard euro bezuinigd. Wij hebben in 2013 nog 300 miljoen euro extra om de competitiviteit van onze bedrijven en de tewerkstelling te stimuleren."

De inspanning van de federale regering werd door Di Rupo vergeleken met die in Nederland: "In minder dan 1 jaar tijd hebben wij meer dan 18 miljard gesaneerd. De Nederlandse regering kondigde een sanering aan van 16 miljard aan, over 5 jaar."

Elio Di Rupo: 'Europa kan tevreden zijn. Enkel Duitsland en Luxemburg doen beter'

Ook Europa kan tevreden zijn, aldus Di Rupo: "Ondanks de verslechterende context heeft de regering beslist de budgettaire discipline aan te halen. Zo respecteren we opnieuw onze Europese engagementen." Minister van Begroting Olivier Chastel (MR) voegde daaraan toe dat de uitkomst van het conclaaf is dat de begroting met een tekort van 2,15% het traject van het stabiliteitsprogramma volgt.

Niet alleen voor 2013 werd bespaard, zo klonk het nog bij de premier, er is ook nog in de begroting van 2012 gesneden. "We hebben een bijkomende inspanning van 18,28 miljoen euro geleverd. Zo komen we onder een tekort van 3% van het BBP. Het deficit wordt beperkt tot 2,15% van het BBP. Zo versterken we onze positie in het Europese koppeleton. Enkel Duitsland en Luxemburg doen beter."

Toch willen we zeker niet euforisch overkomen, zo benadrukten Di Rupo en minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V). "De oefening die we maakten was moeilijk. Niet enkel politiek, maar vooral omdat we de burgers maximaal hebben gespaard. Er komt geen BTW-verhoging, geen nieuwe belastingen voor wie werkt. Om kort te zijn: de regering heeft er eerst en vooral voor gezorgd dat de overheid zelf een aanzienlijk deel van de inspanning op zich neemt.

Elio Di Rupo: 'Nooit eerder ging een regering zo'n uitdaging aan'

Er zijn belangrijke inspanningen gedaan in de gezondheidszorg, aldus Di Rupo. "Er komt in 2013 een loonsverhoging voor de laagste lonen. Er komt geen loonsverlaging voor de laagste lonen, zoals in Ierland. Geen verlaging van de pensioenen zoals in Portugal."

Elio Di Rupo maakt zich sterk dat de regering haar relancestrategie verstevigde met bijkomende structurele maatregelen, zoals een verlaging van de loonkosten om zuurstof te geven aan de economie. "De regering heeft in overleg met de sociale partners beslist de reële loonkloof met de omliggende landen te dichten. Nooit eerder ging een regering zo'n uitdaging aan." (SD)

Onze partners