Begrotingsakkoord - Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besparen elk 100 miljoen euro

22/11/12 om 21:00 - Bijgewerkt om 21:00

(Belga) Zowel Defensie als Ontwikkelingssamenwerking moeten volgend jaar 100 miljoen euro besparen. Dat bleek in de plenaire Kamer bij de bespreking van de beleidsverklaring van de federale regering. De preventieve diplomatie moet het met 7,5 miljoen euro minder doen.

De budgetten voor Defensie en Ontwikkelingssamenwerking waren tijdens de begrotingsonderhandelingen tot een twistappel uitgegroeid. Minister van Defensie Pieter De Crem was niet scheutig op een extra besparing omdat hij al een grote inspanning achter de rug had. Een en ander leidde tot een koppeling met de besparingen bij ontwikkelingssamenwerking. Het was na de voorstelling van het begrotingsakkoord niet meteen duidelijk welke inspanning door elk departement moet worden geleverd. Voor Defensie, Ontwikkelingssamenwerking, Preventieve diplomatie en conflictpreventie was sprake van 208 miljoen euro. In de Kamer bleek vanavond dat de eerste twee departementen elk ongeveer 100 miljoen euro voor hun rekening nemen. Bij Defensie zal 67,3 miljoen euro worden bespaard door het vertragen van de levering van twee NH90 helikopters, lichtte CD&V-vicepremier Steven Vanackere toe. De overige 32,7 miljoen euro worden bij werking en investeringen worden gevonden, maar daarover trad Vanackere niet verder in detail. Bij ontwikkelingssamenwerking verzekerde de bevoegde minister Paul Magnette dat de besparingen geen gevolg zullen hebben voor de subsidiëring van de ngo's. De grootste besparing zal gebeuren bij de facultatieve programma's van de multilaterale samenwerking. Veertig miljoen euro zal worden bespaard bij de Belgische Technische Coöperatie, al merkte Magnette wel op dat de BTC doorgaans haar budget niet opgebruikt. Ook bij humanitaire hulp wordt 13,5 miljoen euro gesnoeid, maar ook daar bleek het niet altijd evident de beschikbare middelen te besteden. (KAV)

Onze partners