Begroting: 'Wie werkt, betaalt de rekening'

21/11/12 om 09:02 - Bijgewerkt om 09:02

Bijna alle krantencommentatoren doen hun best om iets positiefs te schrijven over de begroting van de regering Di Rupo. Geen enkele slaagt daarin met overtuiging. Voor de Vlaamse kranten is de regering met dit begrotingsakkoord gebuisd.

De Morgen: 'Volgend jaar staat regering opnieuw klaar met bedelnap' 'Wie werkt, betaalt de rekening,' schrijft Yves Desmet in De Morgen. 'Nadat de begroting vorig jaar volledig op de middenklasse viel, is het nu weer van hetzelfde. De zwaarste besparingen komen opnieuw terecht op het hoofd van de werkende middenklasse, die wat spaarcentjes heeft kunnen verzamelen.'

'De eigen achterban hebben de regeringspartners misschien gerustgesteld, maar met de eigen achterban win je allang geen verkiezingen meer.'

'Het zijn de werkenden die beseffen dat volgend jaar de regering opnieuw met de bedelnap zal klaarstaan, en het jaar nadien, zolang de moed ontbreekt om andere stappen te nemen.'

De Tijd: 'Er komt niet meer zuurstof voor de economie'

'Deze begroting geeft geen zuurstof aan de economie,' zegt Isabel Albers in De Tijd. 'Globaal genomen blijft het loonkostenplaatje voor een bedrijf loodzwaar. Een structurele ingreep om onze concurrentiekracht te verbeteren, kan dit met de beste wil van de wereld niet worden genoemd.'

'De poging om de concurrentiekracht te verbeteren, is amechtig. De lonen worden bevroren, maar de index en de barema's blijven behouden. Resultaat? Voor bedrijven wordt het loonbeleid onwerkbaar. Mensen die vanwege een sterke individuele prestatie wat meer loon naar werken mogen krijgen, kunnen ernaar fluiten.'

De Standaard: 'Zorgen dat de andere partijen niet scoren'

'De begroting houdt het land wel op het steile budgettaire pad dat met Europa is afgesproken,' stelt Guy Tegenbos vast in De Standaard. Het akkoord heeft verdiensten maar is in wezen niet meer dan het resultaat van politieke onderhandelingen.

'De zes topministers en de premier hebben de afgelopen veertig dagen niet gezocht naar de beste oplossing voor het land, maar naar een combinatie van maatregelen die hén ideologisch spaarde. De grootste bekommernis van de onderhandelaars van de zes partijen in die veertig dagen was: zo weinig mogelijk incasseren, en vooral zorgen dat de vijf anderen niet scoren.'

Het Nieuwsblad: 'Deze begroting is too little, too late'

In Het Nieuwsblad doet Fabian Lefèvere een poging om, tegen alle negatieve kritiek in, een positief oordeel over de begroting te vellen, maar hij stelt vast dat dit 'onmogelijk' is. 'De regering heeft gekozen voor het status-quo: ze wil de koopkracht redden, en niet veel meer dan dat. Dat is weliswaar loffelijk, maar in deze precaire economische context had er meer klemtoon moeten liggen op het bestrijden van de crisis.'

Deze begroting is too little , too late en riskeert de problemen alleen maar groter te maken.

Het Laatste Nieuws: 'Veel te weinig, veel te laat'

Precies dezelfde conclusie, maar dan in het Nederlands, trekt Luc Van Der Kelen in Het Laatste Nieuws: 'Veel te weinig, veel te laat'

'Nooit eerder heeft een regering een begroting gemaakt waarbij de gemiste kansen belangrijker bevonden werden dan wat er uiteindelijk wel uit de bus gekomen is.'

'De begroting heeft een middenweg gevonden tussen twee ideologieën met ieder zijn supporters. Er is geen enkele reden om te vieren of te feesten. '

Het Laatste Nieuws maakt overigens in zijn kolommen heel wat ruimte vrij om uit te leggen hoe de topministers tijdens de nachtelijke begrotingsonderhandelingen wakker bleven met Red Bull.

Het Belang van Limburg: Het had ook meer mogen zijn

Volgens Het Belang van Limburg was het vinden van een begrotingsakkoord 'vreselijk moeilijk gezien de grote ideologische instellingen binnen de regering. ' Eric Donckier vraagt zich af wat dat gaat worden bij de begrotingscontrole wanneer blijkt dat de groei niet 0,7 procent maar slecht 0,2 procent of zelfs negatief blijkt te zijn.

Donckier is ook teleurgesteld in de relancemaatregelen waar de regering een indexsprong heeft laten liggen. 'Helaas wegen de electorale taboes van de partijen zwaarder dan het algemeen belang. Erg moedig zijn ze niet.'

Gazet van Antwerpen: 'Tripartiteregeringen zouden bij wet verboden moeten worden'

Net als bijna alle krantencommentatoren vandaag, stelt Paul Geudens in Gazet Van Antwerpen vast dat de regering bij de voorstelling van de begroting meer nadruk legde op wat er niet inzat dan wat er wel beslist is. 'Dat duidt erop dat ze de voorbije weken vooral bezig geweest zijn met elkaars voorstellen af te schieten, dan wel met een toekomstproject waar iedereen achterstaat. '

'Tripartiteregeringen zouden bij wet moeten verboden worden. Ze leveren alleen veel taboes en grijze compromissen op. (EE)

Gazet Van Antwerpen rekende uit dat de begroting u 500 euro per jaar kost. Tenminste, als u deel uitmaakt van de middenklasse en elke dag een fles champagne leegdrinkt.

Onze partners