Begroting: Vooral Vlaamse partijen willen besparen

22/03/11 om 16:38 - Bijgewerkt om 16:38

Wim Moesen (K.U.Leuven) over de Belgische overheidsfinanciën. "Politici moeten zeggen waar ze concreet gaan besparen."

Begroting: Vooral Vlaamse partijen willen besparen

© Belga

Begrotingsexpert Wim Moesen stelt duidelijk: 'Onze politici moeten het signaal geven dat ze aanvaarden dat de overheidsuitgaven de volgende jaren maar kunnen stijgen met de inflatie.' Knack vroeg de politieke partijen meteen naar hun reactie.

In een interview met Knack legt de expert openbare financiën Wim Moesen (K.U.Leuven) uit dat de eis van Europa om ons begrotingstekort terug te brengen tot 3 procent er voor België op neer komt dat onze overheidsuitgaven slechts met de inflatie mogen stijgen. 'Het is cruciaal dat onze politici niet alleen aan Europa maar ook aan de financiële markten het signaal geven dat ze aanvaarden dat de overheidsuitgaven de volgende jaren maar kunnen stijgen met de inflatie', zegt Moesen. Knack vroeg de politieke partijen meteen wat zij van die oproep vinden.

'De analyse van professor Moesen is correct', zegt John Crombez, begrotingsspecialist bij SP.A. 'Meer nog, het lijkt ons aangewezen om de pistes van de hoge raad van financiën te volgen tot 2015, waarbij de uitgaven met iets minder dan inflatie stijgen. Het is aangewezen om de overheidsuitgaven die in 2010 49 procent van het bbp bedroegen, minstens terug te brengen naar het niveau van 2007, toen dat 45 procent was.' Daarmee gaat SP.A dus zelfs nog een stap verder dan de suggestie van Moesen.

'Wij gaan akkoord met Moesen', zegt N-VA-woordvoerder Jeroen Overmeer. 'Het is wel ambitieus en vergt ingrijpende hervormingen. In onze sociale uitgaven moeten we streven naar hogere uitkeringen maar minder uitkeringstrekkers, onder andere door de werkloosheidsverzekering degressief te maken. Als dat op Belgisch niveau niet kan, moeten de deelstaten eigen beleid kunnen voeren en hiervoor financieel geresponsabiliseerd worden.'

Ook bij CD&V volgt men de redenering van Moesen, want 'gegeven de al aanzienlijke belastingdruk, moeten de inspanning vooral in de uitgaven gebeuren. Maar we weten ook dat door de vergrijzing de sociale uitgaven heel wat sterker dan de inflatie zullen toenemen. Dus zullen andere uitgaven minder mogen stijgen, of zelfs moeten dalen. Er zijn dus nog moeilijke keuzes nodig', benadrukt woordvoerder Luk Vanmaercke.

'Ik ben het eens dat het groeipad van onze begroting niet ver boven de inflatie mag uitstijgen', zegt Wouter Van Besien, partijvoorzitter van Groen!, 'zeker gezien de vergrijzing onze budgetten nog meer onder druk zal zetten.'

Bij Open VLD is men iets genuanceerder. 'Er moet inderdaad een rem moet gezet worden op de groei in de overheidsuitgaven', zegt woordvoeder Tom Meulenbergs. Ook hij wijst er op 'dat de uitgaven voor kosten voor vergrijzing zeker zullen toenemen met meer dan de inflatie. Andere uitgaven kunnen met minder dan de inflatie toenemen dankzij een efficiënter overheidsapparaat.' De Vlaamse liberalen willen echter 'ook de koek te vergroten, dus de economische groei moet omhoog. Dat vraagt moedige beslissingen zoals meer mensen activeren, het verhogen van de effectieve pensioenleeftijd, een financiële responsabilisering van alle overheden, enzovoort.'

De Franstalige partijen dan. Bij de PS benadrukt woordvoerder Guillaume de Walque dat het voor zijn partij 'de prioriteit is om het deficit te verminderen tot 3 procent in 2012 en het begrotingsevenwicht tegen 2015 te bereiken'. Maar aanvaardt de PS dan het inzicht dat de overheidsuitgaven niet kunnen stijgen dan met meer dan de inflatie ? Daarop komt geen duidelijk antwoord. Verder dan 'overheidsuitgaven zijn onontbeerlijk en komen alle burgers ten goede en laten een financiele herverdeling van de middelen toe', komt de PS niet. Ondanks herhaaldelijk aandringen beantwoordden noch de MR, noch CDH onze vraag hoe ze de ontwikkeling van de overheidsuitgaven zien.

Het signaal voor Europa en de speculanten, waarvoor Moesen opriep, vindt wel gehoor bij de Vlaamse partijen. Bij de Franstalige partijen is het op zijn minst twijfelachtig of ze momenteel akkoord gaan om de stijging van de overheidsuitgaven de volgende jaren te beperken tot de inflatie.

(EWP)

Lees meer over:

Onze partners