Begroting: 'Vlaanderen bespaarde al 2 miljard euro' (Beke)

24/10/11 om 17:56 - Bijgewerkt om 17:56

Het voorstel van de MR om van de deelstaten, en Vlaanderen in het bijzonder, een grotere financiële bijdrage te vragen om het gat in de federale begroting te dichten kan op weinig sympathie rekenen.

Begroting: 'Vlaanderen bespaarde al 2 miljard euro' (Beke)

© Belga

De MR wil dat de deelstaten, en Vlaanderen in het bijzonder, hun verantwoordelijkheid opnemen in de begrotingsoefening en centen op tafel leggen om het gat in de begroting dicht te rijden.Aan Vlaamse zijde reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke misnoegd. Hij vindt het eerder "ongepast" dat zijn MR-collega Charles Michel vooral naar Vlaanderen kijkt om een extra inspanning te leveren bij de saneringsoperatie. Ook Open VLD-voorzitter Alexander De Croo is het op dat vlak niet eens met Michel, al vinden de Vlaamse liberalen wel dat de inspanningen eerlijk moeten worden verdeeld.

Vlaanderen bespaarde al fors
CD&V-voorzitter Beke herinnerde eraan dat de ontslagnemende federale regering - waarin de liberalen zetelen - in maart-april een stabiliteitsprogramma bij Europa hebben ingediend, waarin afspraken stonden over de verdeling van de inspanningen. Hij wijst erop dat Vlaanderen al 2 miljard euro heeft bespaard. "Indien alle regio's dat hadden gedaan, dan zou er nu 800 à 900 miljoen euro minder moeten worden bespaard op federaal niveau", aldus Beke. "We gaan toch niet die regio die de grootste inspanning heeft gedaan, als eerste sanctioneren?"

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) is niet van plan in te gaan op de oproep van MR-voorzitter Charles Michel. Mocht iedereen dezelfde inspanning als Vlaanderen hebben geleverd, dan zouden we nu niet meer over een inspanning van 10 miljard euro spreken, luidt het bij monde van zijn woordvoerder.
"Het Vlaams regeerakkoord en de Septemberverklaring waren zeer duidelijk: geen overschotten, geen tekorten. We gaan dat blijven uitvoeren", klinkt het. "Mijnheer Michel vergeet dat het 'rijke Vlaanderen' al eens 2 miljard euro heeft bespaard. Die inspanning hebben het federale niveau, waar de MR deel van uitmaakt, en
de andere regio's niet gedaan".
Demotte: "Simplistisch voorstel"Rudy Demotte, minister-president van Wallonië en de Franse gemeenschap, vindt het pleidooi van de MR voor een grotere begrotingsinspanning van de deelstaten "simplistisch".

"Het houdt geen rekening met de reële toestand en de inspanningen die reeds door de deelstaten worden gedaan.", klinkt het. Demotte herinnert eraan dat het gewest en de gemeenschap sinds de financiële crisis een strikt begrotingsbeleid voeren met 252 miljoen euro besparingen tot gevolg voor 2011. En bij de opmaak van de begroting 2012, die deze week start, wordt de moeilijke oefening voortgezet in de richting van een begrotingsevenwicht en het meewerken met de federale overheid aan de gezondmaking van de overheidsfinanciën.

"Meer dan ooit moeten de Franstaligen in deze economisch en sociaal moeilijke tijden zich achter een gezamenlijk doel verenigen: de economische ontwikkeling van Brussel en Wallonië", besluit Rudy Demotte.

Ecolo: "Federaal niveau moet verantwoordelijkheid opnemen"
Ook Ecolo wil niet horen van de extra financiële inspanningen voor de deelstaten waar MR-voorzitter Charles Michel op aanstuurt. Fractieleider in het parlement van de Franse gemeenschap Marcel Cheron kaatst de bal daarom terug. Zo dringt hij er bij de liberalen op aan dat ze hun verantwoordelijkheid zouden nemen op federaal niveau, met name in fiscale zaken of de regulering van het bankwezen.

Cheron herinnert eraan dat in 2009 trajecten zijn afgesproken om tegen 2015 aan te knopen met een begrotingsevenwicht. "Men kan niet doen alsof er sindsdien niet consequent gewerkt is binnen de gewesten en de gemeenschappen. Wij hebben geen lessen te krijgen van een federaal niveau dat jarenlang fiscale cadeautjes zoals de notionele intrestaftrek heeft uitgedeeld, noch heeft ingegrepen om de bankwereld beter te reguleren", sneert hij.(Belga/INM)

Onze partners