Begroting - Oproep Onkelinx: vertrouwen niet te grabbel gooien

26/10/12 om 13:13 - Bijgewerkt om 13:13

(Belga) Om het vertrouwen in ons land te versterken, moet de regering de afspraken in het stabiliteitspact nakomen, met een begroting op orde én een strategie voor jobs en groei. Dat valt te horen in Open Vld-kringen, na de oproep van PS-vicepremier Laurette Onkelinx om het Europese begrotingstraject minder strikt toe te passen en zo marge te creëren voor werkgelegenheidsmaatregelen.

Bij de Vlaamse liberalen valt te horen dat het internationale vertrouwen in ons land sinds eind vorig jaar is gestegen omdat België toont dat het zijn engagementen nakomt. Er wordt daarbij opgemerkt dat de begrotingspolitiek heeft gezorgd voor een dalende rente en een kleinere rentelast op onze overheidsschuld. Dat geeft overheden, burgers en bedrijven meer ademruimte, luidt het. "We mogen dat vertrouwen nu niet te grabbel gooien", zeggen Open Vld-bronnen. "Integendeel, de federale regering moet volop verder werken aan het versterken van dat vertrouwen. Dat betekent de afspraken gemaakt in het Stabiliteitspact nakomen, een budget op orde én een strategie voor jobs en groei". (DLA)

Onze partners