Begroting: 'Middelmatigheid en gepruts in de marge' (N-VA)

22/11/12 om 14:54 - Bijgewerkt om 14:54

Tijdens het debat over de regeerverklaring liet N-VA-fractieleider Jan Jambon weinig heel van het begrotingsakkoord. Ook Groen kan het begrotingswerk niet smaken.

Begroting: 'Middelmatigheid en gepruts in de marge' (N-VA)

© Belga

"Een begroting van knip- en plakwerk en relancemaatregelen nauwelijks die naam waardig". Tijdens het debat over de regeerverklaring liet N-VA-fractieleider Jan Jambon weinig heel van het akkoord dat de regering over de begroting bereikte. Jambon kreeg weerwerk van Raf Terwingen (CD&V), maar vooral van Patrick Dewael (Open VLD), die vergeleek met de realisaties van N-VA op Vlaams niveau. "Meer en beter was waarschijnlijk niet mogelijk", stak Jambon van wal. "Niet met deze zes partijen, niet met deze mix van Vlaamse en Franstalige partijen, niet met deze waaier van links en rechts. Dat is exact wat op het Belgisch niveau nog mogelijk is: middelmatigheid en gepruts in de marge".

De fractieleider hekelde dat de regering nog geen 650 miljoen euro structureel op de uitgaven bespaart. De oefening staat ook bol van de eenmalige maatregelen en bevat weer een hele trein nieuwe belastingen, die volgens Jambon vooral de brave spaarder en Vlaamse middenklasse treffen.

Ook de loonlastenverlaging voor ondernemingen zal weinig zoden aan de dijk brengen, verwacht Jambon. "Als een werkgever iemand bruto 100 euro wil betalen, kost het dat nu omzeggens 132 euro. Met deze uiterst doortastende maatregel zal dat geen 132, maar 131,7 euro meer zijn. Ge gaat nogal jobs gecreëerd zien. Wie houdt men hier eigenlijk voor de zot?", klonk het.

Ook Groen kritisch gestemd over begrotingswerk
Ook bij oppositiepartij Groen was weinig applaus te horen. Stefaan Van Hecke merkte op dat er slechts één lovende reactie op het begrotingswerk was gekomen, namelijk van de Vlaamse Federatie van Beleggers. "Het bewijs dat de liberalen hun slag hebben thuisgehaald", meent Van Hecke. Volgens hem voert de regering een verdoken indexsprong door via de wijziging van de berekening van de index. "Na de index van consumptieprijzen en de gezondheidsindex, krijgen we nu een derde soort index. Die zal de geschiedenis ingaan als de Vande Lanotte-index".

De kritiek van Groen sloeg ook op de loonlastenverlaging ("peanuts"), de fiscale regularisatie en de relance. Ook Van Hecke ziet een begroting die de werkenden en de middeninkomens treft en waarin het ontbreekt aan structurele hervormingen.

CD&V roept N-VA op niet met karikaturen op de proppen te komen
CD&V-fractieleider Terwingen verdedigde de begroting en stelde dat er wel degelijk structurele maatregelen in zitten. Hij herinnerde eraan dat N-VA-voorzitter Bart De Wever België ooit omschreef als de zieke man van Europa. Ons begrotingstekort is bij de laagste van de EU-landen, ik stel vast dat we het engagement van het stabiliteitspact realiseren, dat onze economische groei hoger is dan in de meeste Europese landen en dat onze werkloosheid minder is gestegen, aldus Terwingen.

Hij riep N-VA ook op ernstige alternatieven aan te dragen en niet met karikaturen op de proppen te komen. "Zeggen dat alleen de Vlaamse spaarder wordt getroffen, is er zo één", vindt Terwingen. "Een btw-verhoging treft toch ook de Vlaamse middenklasse, een vermogensbelasting treft toch ook de Vlaamse middenklasse", verwees Terwingen naar eerdere voorstellen van N-VA.

Dewael: 'Ik zal u dringend op cursus moeten sturen over de financieringswet'
Open VLD'er Dewael rekende voor dat de verhoging van de roerende voorheffing voor een modaal gezin met 5.000 euro aan kasbons en obligaties, 5 euro op jaarbasis zal kosten. Hij wierp Jambon voor de voeten dat zijn partij in de Vlaamse regering de jobkorting heeft afgeschaft. Die kwam neer op 600 euro voor tweeverdieners, luidde het.

Dewael voerde nog aan dat er op twee jaar tijd 17 procent meer inkomsten uit de personenbelasting en de btw naar Vlaanderen is doorgestort. "Wat is daarmee gebeurd op het vlak van verlaging van de fiscaliteit?", vroeg Dewael. "Van de 7 procent bandbreedte die Vlaanderen heeft, gebruikt ze 0,23 procent". Jambon voerde ter verdediging aan dat, als de inkomensten uit de btw en personenbelasting zijn toegenomen, die federaal ook evenredig zijn meegestegen. "Ik zal u dringend op cursus moeten sturen over de financieringswet", riposteerde Dewael.

De Vlaamse liberaal stelde voorts dat de stijging van de uitgaven in de gezondheidsnorm nu onder het procent is gedaald. Ook prees hij de besparingen op de primaire uitgaven, al waarschuwde hij wel dat bij de veiligheidsdepartementen stilaan de grens is bereikt. (Belga/INM)

Onze partners