Begroting - Kern eens over besparing van ongeveer 2 mia en buffer van minstens 350 mio

26/02/12 om 21:35 - Bijgewerkt om 21:35

(Belga) Het kernkabinet heeft zondagavond beslist om bij de begrotingscontrole om en bij de twee miljard euro te besparen. Dat bedrag is nodig om het begrotingstekort terug te dringen tot 2,8% van het bbp. Er wordt een budgettaire buffer van 350 miljoen euro aangelegd, maar dat bedrag kan nog oplopen tot 500 miljoen. De regering wacht daarvoor eerst nog op een aantal preciseringen van het monitoringcomité. Dat is in regeringskringen vernomen.

Het kernkabinet schoot zondagnamiddag de begrotingscontrole op gang. Doelstelling is het tekort te doen dalen tot 2,8% van het bbp. Daarvoor moet ongeveer twee miljard euro worden gevonden. Het gaat volgens het monitoringcomité om 1,470 miljard besparingen en een buffer van 500 miljoen om een eventueel lagere economische groei en lagere inkomsten te kunnen opvangen. Na een voorstelling van het begrotingsrapport door het comité, besliste het kernkabinet zondagavond om zo'n buffer ook effectief aan te leggen. De regering gaat er immers meer en meer van uit dat de economie niet 0,1% zal groeien, maar zal dalen. Daarom wordt al zeker gewerkt met een buffer van 350 miljoen. Mogelijk volgt er later op de week - afhankelijk van het verdere werk van het monitoringcomité - nog een bijkomende som. Het echte begrotingsconclaaf gaat zaterdagnamiddag van start. Indien nodig zal dat tot de dinsdag daarop duren. (FEM)

Onze partners