Begroting: Indexsprong wordt bespreekbaar

28/10/12 om 17:09 - Bijgewerkt om 17:09

Meerderheidspartijen CD&V en Open Vld sluiten een indexsprong in 2013 niet uit. Coalitiepartner SP.A ziet een indexsprong echter niet zitten.

Begroting: Indexsprong wordt bespreekbaar

© Belga

Het federale kernkabinet zit opnieuw samen in de zoektocht naar 3,7 miljard euro voor de begroting van 2013. De sociale zekerheid en de strijd tegen fiscale en sociale fraude staan op de agenda.

PS-vicepremier Laurette Onkelinx opperde deze week nog om dat begrotingspad te herbekijken, maar volgens Open Vld-fractieleider Patrick Dewael staat ze daarmee "helemaal geïsoleerd in de schoot van de regering, maar ook binnen haar partij".

Indexsprong

Een ander punt waarover de meerderheidspartijen niet op een lijn zitten, is een eventuele indexsprong in 2013. Bij een indexsprong wordt de automatische loonindexering één keer overgeslagen.

Open Vld'er Dewael herhaalde in De Zevende Dag op één dat zijn partij al langer pleit voor een "lastenverschuiving" om de belastingen op arbeid te verlagen.

Ook zijn CD&V-collega Raf Terwingen vindt dat alles bespreekbaar moet zijn. Wel drong hij aan op voorzichtigheid. "Een indexsprong kan 2,5 miljard opbrengen, maar kan ook banenverlies opleveren", klonk het. Bovendien is maar de vraag wanneer het effect gaat spelen. "De volgende indexering zou pas eind 2013 zijn, dus dat gaat ons nu niet helpen."

Coalitiepartner SP.A ziet een indexsprong echter niet zitten. "Neen, helemaal niet", zei fractieleidster Karin Temmerman. "Enfin, die discussie moet gevoerd worden, maar ons standpunt daarin is zeer duidelijk." Ze noemt het alvast "wansmakelijk" dat het ontslag van duizenden werknemers aangegrepen wordt om het debat over de loonspanning weer aan te zwengelen.

Voorts kwam ook de notionele intrestaftrek weer bovendrijven. CD&V'er Terwingen erkende dat het systeem heel wat voordelen heeft, maar misschien niet altijd gebruikt wordt zoals oorspronkelijk bedoeld. "Daar kan je eventueel iets aan doen", opperde hij.

Open Vld'er Dewael bleef op de vlakte, maar van oppositiepartijen Groen en N-VA kreeg Terwingen wel steun. N-VA'er Jan Jambon wil de notionele intrestaftrek zelfs helemaal afschaffen, weliswaar binnen een grotere fiscale hervorming die de vennootschapsbelasting terugbrengt tot nog zo'n 20 procent.

Brugpensioen vanaf vijftig

Tot slot kwamen de fractieleiders nog even terug op het brugpensioen vanaf vijftig, zoals de vakbonden bij Ford Genk vragen. Geen enkele meerderheidspartij sloot de deur voor het brugpensioen, maar allemaal benadrukten ze dat eerst en vooral moet worden ingezet op heractivering. "De mensen van Ford Genk hebben 12 procent loon ingeleverd in ruil voor werkzekerheid. Dat betekent dat ze echt willen werken en niet rekenen op brugpensioen", besloot Temmerman. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners