"Beeld van winnaars en verliezers rond kinderbijslag klopt niet"

06/07/16 om 13:14 - Bijgewerkt om 13:14

Bron: Belga

(Belga) Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Kind & Gezin hebben vragen bij de berekeningen van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) over de impact van de nieuwe kinderbijslag op de kinderarmoede. Vooral het beeld dat er 'verliezers' zouden zijn, klopt volgens hen niet. "Niemand gaat erop achteruit", benadrukken Vandeurzen en Kind & Gezin. Vandeurzen herhaalt dat er een wetenschappelijk gefundeerde armoedetoets komt. Als daaruit blijkt dat de kinderarmoede niet daalt, zal het nieuwe systeem herbekeken worden.

De vernieuwde kinderbijslag, die vanaf 2019 wordt ingevoerd, zal de kinderarmoede niet significant doen dalen. Dat concludeert het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen in een nieuwe berekening. Alleen bij gezinnen met één kind is er volgens het CSB een statistisch significante daling van de armoede zichtbaar. In alle inkomensgroepen zijn er wel gezinnen die hogere bedragen zullen krijgen dan in het huidige stelsel. Maar het grootste aandeel van gezinnen die beter bedeeld zullen worden, is wel te vinden bij de 10 procent armste gezinnen en de 20 procent rijkste. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen betreurt dat het debat over de kinderbijslag in een polemiek is beland. Hij was over het nieuwe systeem graag in overleg gegaan met het CSB. Hij verwijst naar de geplande armoedetoets. Die moet op een wetenschappelijke manier nagaan wat het armoede-effect is van het nieuwe systeem. Die toets moet in het najaar klaar zijn. "En als daaruit blijkt dat er geen effect is op de kinderarmoede, gaan we delibereren", aldus Vandeurzen. Zowel Vandeurzen als de experten van Kind & Gezin hebben vragen bij de berekeningswijze van het CSB. Zo klopt het gecreëerde beeld van winnaars en verliezers niet want voor bestaande gezinnen loopt de huidige regeling door. Op het moment van de overgang gaat er met andere woorden niemand op achteruit. Kind & Gezin heeft ook vragen bij de manier waarop het CSB de inflatie en de inkomensgrenzen heeft verrekend. Men wijst er ook op dat de groep van kinderen dat een inkomensgerelateerde toeslag krijgt stijgt van 12,4 naar bijna 21 procent. "Het is vreemd dat die stijging amper impact zou hebben op het armoederisico", klinkt het. Kind & Gezin vraagt daarover meer uitleg van het CSB. (Belga)

Onze partners