BBI in beroep in zaak tegen Karel De Gucht

24/04/14 om 18:51 - Bijgewerkt om 18:55

De Fod Financiën tekent beroep aan tegen de uitspraak van het hof van beroep dat oordeelde dat de BBI de rekeningen van Karel De Gucht niet mocht inkijken in het kader van een onderzoek naar belastingfraude.

BBI in beroep in zaak tegen Karel De Gucht

Karel De Gucht © BELGA

In de belastingzaak rond Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs, tekent de FOD Financiën cassatieberoep aan tegen het arrest van het Gentse hof van beroep, dat oordeelde dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) niet het recht had om de bankrekeningen van het echtpaar in te kijken. Dat vernam Belga uit goede bron en wordt bevestigd door Victor Dauginet, de advocaat van De Gucht.

Het cassatieberoep betekent dat de fiscale zaak tegen De Gucht wordt voortgezet en dat de fiscus doorzet met de eis tot verhoging van het bijkomend belastbaar inkomen van het echtpaar met een bedrag van 976.000 euro.

Het Gentse hof van beroep oordeelde in december dat de fiscus onvoldoende aanwijzingen van belastingontduiking had om de rekeningen van het echtpaar in te kijken. De machtiging om de rekening in te kijken werd vernietigd door het hof van beroep en alle gegevens daaruit mochten door de fiscus niet gebruikt worden. Dat betekent dat de fiscus de betwiste aandelentransactie die ontdekt werd, niet kon aanwenden in de belastingzaak die in 2015 gepleit zou worden voor de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg.

De FOD Financiën kon wel nog in cassatieberoep gaan tegen het arrest van het Gentse hof van beroep, en heeft na drie maanden beslist om dat te doen. Volgens de BBI zijn er argumenten om elementen van het arrest te laten vernietigen, zodat de verzamelde gegevens opnieuw aangewend kunnen worden in de belastingzaak. Het Hof van Cassatie moet zich nu uitspreken of er procedurele elementen zijn om het arrest van het hof van beroep te verbreken, en eventueel de zaak terug te sturen naar een ander hof van beroep.

Victor Dauginet, de advocaat van het echtpaar De Gucht, betreurt het cassatieberoep. "De administratie heeft het volste recht om alle middelen uit te putten, maar we zijn ervan overtuigd dat alles zal eindigen met een nietige aanslag. Maar intussen zit meneer De Gucht twee tot vijf jaar vast met een verhaal dat hem belast en dat een handicap vormt voor zijn politieke carrière", zegt Dauginet. De advocaat verwacht dat het Hof van Cassatie anderhalf tot twee jaar nodig zal hebben om te beslissen over een eventuele verbreking. Als een ander hof van beroep opnieuw moet oordelen, zou de zaak opnieuw twee jaar vertraging kunnen oplopen.

De belastingzaak die in 2015 gepleit zou worden voor de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg, zal vermoedelijk uitgesteld worden tot na de beslissing van Cassatie. Bij de FOD Financiën wil men geen commentaar geven over het cassatieberoep. "We kunnen niets zeggen over individuele dossiers", zegt woordvoerster Florence Angelici, die de beslissing van Financiën bevestigt noch ontkent. (Belga/EE)

Lees meer over:

Onze partners