'Basispensioen heeft voordeel van duidelijkheid'

14/02/12 om 13:33 - Bijgewerkt om 13:33

Het gemiddeld wettelijk pensioen bedraagt amper 1100 euro netto per maand. Volgens professor Jos Berghman kan één groot pensioenstelsel naar Nederlands model betere en billijkere resultaten opleveren.

Het wettelijk pensioen is geen vetpot. In 2008 bedroeg het gemiddeld 1094 euro netto per maand. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar pensioeninkomens. Een team van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven) onder leiding van professor Jos Berghman putte daarvoor uit gegevens van het Pensioenkadaster en het Rijksregister.

Achter het gemiddelde bedrag van het wettelijk pensioen (de eerste pijler van het Belgische pensioensysteem) gaan grote verschillen schuil. In de laagste pensioeninkomensgroep gaat het over nog amper 485 euro netto per maand, terwijl de 10 procent gepensioneerden met de hoogste uitkeringen op gemiddeld 2102 euro kunnen rekenen. Voorts is het heel moeilijk om de verschillen tussen mannen (gemiddeld 1269 euro) en vrouwen (944 euro) niet te zien. Ambtenaren kunnen rekenen op een veel hoger gemiddeld pensioen (1599 euro), dan werknemers (994 euro) en zelfstandigen (663 euro).

Dat minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) snel na zijn aantreden op Pensioenen de ambitie formuleerde om op termijn naar één groot pensioenstelsel voor alle werkenden te evolueren, juicht Berghman toe. Dat zou volgens hem kunnen volgens het Nederlandse model van een basispensioen. In Nederland ontvangen alle 65-plussers dezelfde uitkering op basis van de Algemene Ouderdomswet. Die kunnen ze aandikken met een aanvullend pensioen, waarvoor ze tijdens hun actieve loopbaan bijdragen aan een pensioenfonds. Berghman: 'Een dergelijk systeem heeft het voordeel van de duidelijkheid. In ons land zou het in de praktijk kunnen gebracht worden als tegelijk de uitbouw van een tweede pijler van aanvullende pensioenen versneld en versterkt wordt voor werknemers, zelfstandigen én ambtenaren.'

Voor werknemers in ons land - 'hun wettelijk pensioen tendeert steeds meer naar een basispensioen', aldus Berghman - wint die tweede pijler steeds meer aan belang om hun levensstandaard als gepensioneerde te behouden. Van alle gepensioneerde werknemers heeft 36 procent al een aanvullend pensioen (48 procent van de mannen en 18 procent van de vrouwen). Bijna driekwart van hen krijgt het eenmalig uitbetaald onder de vorm van kapitaal (de gemiddelde som bedraagt 84.560 euro). Berghman: 'Dat de grote meerderheid kiest voor een kapitaalsuitkering is logisch. Die wordt nu fiscaal gunstiger behandeld dan een maandelijkse rente. Maar op die manier haalt de overheid zelf het hoofddoel van de tweede pijler, namelijk de levensstandaard mee op peil houden, onderuit.'

In het nieuwe pensioenen rapport stelt Berghman overigens ook vast dat werknemers in de hoogste pensioeninkomensgroepen het met een wettelijk en aanvullend pensioen samen financieel zelfs beter doen dan de ambtenaren met een hoog pensioen. Dat zet het cliché dat alleen gepensioneerde ambtenaren goed in de slappe was zitten, op de helling. (PAM)

Deze week in Knack: het pensioenenonderzoek van professor Jos Berghman.

Onze partners