Bart Somers messcherp voor N-VA: 'U heeft er geen belang bij om België te laten werken, want u wil België vernietigen'

11/06/13 om 05:44 - Bijgewerkt om 05:44

De Open VLD blijft haar profiel tegenover de N-VA verder aanscherpen. Volgens Bart Somers wil de N-VA het land na de verkiezingen van 2014 nogmaals gijzelen met 500 dagen onderhandelen over een staatshervorming.

De burgemeester van Mechelen ging in het VRT-programma Terzake in debat met N-VA'er Ben Weyts. Terwijl de Open VLD niet meer van confederalisme wil weten, is dat voor de N-VA een conditio sine qua non.

"N-VA gelooft niet meer in België en wil via de weg van het confederalisme naar een separatistische oplossing", gooide Somers Weyts voor de voeten. Daar is de Open VLD niet mee akkoord, zei hij: "Wij geloven dat België een meerwaarde heeft.

Wij denken dat separatisme de Vlamingen heel veel geld zou kosten. We zouden Brussel verliezen, een terugslag in de welvaart krijgen en dan dan vergeten we nog de honderden dagen dat we zouden moeten onderhandelen om daar te geraken."

De Open VLD is dan ook niet van plan om na de verkiezingen van 2014 mee te doen met onderhandelingen over een nieuwe staatshevorming, waarschuwde Somers. "Dat willen we absoluut niet doen, want als we dat doen, zijn we niet met de essentie bezig. De essentie is nu: de sociaaleconomische problemen aanpakken.

'Eigenaar worden van je bevoegdheden'

Weyts zwaaide dan weer met het officiële partijprogramma van de VLD, waarin staat dat 'confederalisme rijmt met liberalisme'. "Ik heb gezien dat de VLD formeel gezien nog niet van standpunt veranderd is", zei hij. "Sommige mensen aan de top van de VLD zijn van standpunt veranderd, maar het partijcongres nog niet."

Over sociaaleconomische hervormingen was Weyts duidelijk. Die zijn volgens hem onmogelijk zonder confederalisme. "Je moet eigenaar worden van je bevoegdheden en dan samen met de Franstaligen gaan beslissen wat je nog op dat federale niveau wil gaan doen."

"Heel interessant van iemand in wiens statuten in artikel 1 staat dat de ze de onafhankelijkheid van Vlaanderen willen.", sneerde Somers. Hij noemde de N-VA "een partij die over haar kernprogramma niet duidelijk is, dat vooruitschuift tot na 1 januari, in essentie de onafhankelijkheid van Vlaanderen nastreeft, en zoekt naar een mechanisme om dat te realiseren. Mijn partij zegt: waar willen wij de volgende jaren onze energie in steken? In het aanpakken van de sociaaleconomische problemen. En wat het staatkundige betreft: zoeken hoe we dat federale model, beter efficiënter, moderner kunnen laten functioneren."

Weyts schoot die stelling af door te stellen dat de Franstaligen vernietigend gereageerd hadden op het voorstel van de Open VLD om de grondwettelijke grendels die hen in het federale parlement beschermen af te schaffen. Volgens hem is het water veel dieper tussen de Vlaamse en Waalse liberalen dan tussen Open VLD en N-VA.

500 dagen gegijzeld

Somers ging echter door op het ingeslagen pad. "Mijn eerste verantwoordelijkheid ligt bij de burgers", zei hij. "Die hebt u vijfhonderd dagen lang gegijzeld. Ons land stond op de rand van de afgrond. Daar betalen we nu nog altijd en factuur voor. Wat biedt u diezelfde burgers aan? Dat we na de verkiezingen opniéuw over de staatshervorming gaan onderhandelen, opnieuw 500 dagen het land blokkeren. Dat is een weg die wij niet willen volgen."

In dat geval krijg je in 2014 een regering Di Rupo II, zei Weyts. "Als je in 2014 echt verandering wil, ook sociaaleconomisch, als je wil dat het stopt dat de Vlaming die spaart die werkt plat belast wordt, dan zul je wel moeten overgaan naar confederalisme. En daarvoor zoeken wij bondgenoten."

Somers veegde die uitnodiging van tafel. Volgens hem wil de N-VA zelfs niet met de Franstalige liberalen samenwerken en bewijst dat dat er met Weyts' partij geen land te bezeilen valt. "U moet mij eens uitleggen hoe je in dit land sociaaleconomische hervormingen gaat realiseren, hoe je in een federale regering gaat komen als je niet bereid bent om op een constructieve manier met partijen naar een meerderheid te zoeken in het federaal parlement. U wil dat niet, want dan bewijs je het ongelijk van uw stelling, namelijk dat België niet werkt."

"U heeft er geen belang bij om België te late functioneren, want u wil België vernietigen", zei Somers. "Dat is de consequentie van uw programma. Ik heb daar zelfs nog respect voor ook, alleen had ik graag gehad dat u de moed had om dat duidelijker te vertellen tegen uw kiezers: dat uw weg de onafhankelijkheid is en dat het tussenstation het confederalisme is, omdat het confederalisme u alle garanties biedt dat de boel definitief geblokkeerd raakt in dit land."

Onze partners