Bart De Wever: 'Syriëstrijders hebben geen recht op OCMW-steun'

16/06/13 om 12:27 - Bijgewerkt om 12:27

Het heeft volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever wel degelijk zin om Syriëstrijders te schrappen uit het bevolkingsregister.

Bart De Wever: 'Syriëstrijders hebben geen recht op OCMW-steun'

© Belga

Het heeft volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wel degelijk zin om Syriëstrijders te schrappen uit het bevolkingsregister. De maatregel zet een procedure in gang die uiteindelijk zal eindigen in het ontnemen van de uitkeringen.

Bart De Wever laat dat via de woordvoerder van zijn partij N-VA weten aan onze redactie. Hij reageert daarmee op de Antwerpse advocaat Ergün Top, die stelde dat jongeren die meevechten in Syrië nauwelijks sociale rechten verliezen.

'Schrapping uit het bevolkingsregister leidt niet automatisch tot het verlies van sociale rechten. De geschrapten behouden hun rijksregisternummer en kunnen zich weer inschrijven in hun gemeente als zij dat willen. Levert een woonplaatscontrole dan een positief resultaat op, dan kunnen ze opnieuw in aanmerking komen voor sociale uitkeringen,' luidt het.

'Maar door de ambtelijke schrapping verliezen die personen wel hun verblijfsadres. De informatie wordt immers automatisch overgemaakt aan de verschillende instanties (ziekenfondsen, RVA, VDAB, RIZIV, ...), die daar op hun beurt gevolg aan geven.'

'Syriëstrijders bezondigen zich aan sociale fraude en verliezen conform de wetgeving hun uitkering. Hetzelfde geldt overigens voor mensen die bijvoorbeeld met een werkloosheidsuitkering negen maanden per jaar in Benidorm verblijven.'

Referentieadres

Syriëstrijders komen volgens De Wever ook niet in aanmerking voor een zogenaamd referentieadres van een natuurlijke persoon (bv. de ouders) of een rechtspersoon (bv. een vzw) om OCMW-steun te ontvangen. 'Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Wie daarvoor in aanmerking komt zijn personen die in een mobiele woning verblijven, die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen, burgerpersoneel en het militair personeel van de Belgische Krijgsmacht, diplomatiek en consulair personeel, ontwikkelingshelpers en daklozen.'

'Zelfs met enorm veel fantasie, vallen de Syriëstrijders onder geen van deze categorieën van personen. Zij kunnen dus geen referentieadres opgeven bij het OCMW en bijgevolg geen aanspraak maken op OCMW-steun.' (KVDA)

Lees meer over:

Onze partners