Barroso wil dat volgende commissievoorzitter verkozen wordt

12/09/12 om 17:12 - Bijgewerkt om 17:12

(Belga) De Europese politieke partijen moeten een beter statuut krijgen en bij de parlementsverkiezingen elk hun kandidaat voordragen om voorzitter te worden van de Europese Commissie. Dat idee heeft José Manuel Barroso, de huidige Commissievoorzitter, woensdag op tafel gelegd.

Barroso wil een 'echte Europese publieke ruimte' creëren. Een manier om dat te realiseren is het sterker maken van de politieke partijen op Europees niveau. Op dit ogenblik staan de meeste partijen als Belgische vzw's geregistreerd. In totaal ontvangen dertien partijen Europees geld. Het Europees Parlement, die hun financiering beheert, vraagt al langer om meer organisatorische convergentie zodat ze kunnen optreden als echte vertegenwoordigers van het Europese publieke belang. De Commissie komt daar nu aan tegemoet. Ze stelt voor de partijen en hun stichtingen een rechtsstatus op Europees niveau te gunnen. Voor bevoegd commissaris Maros Sefcovic is dat essentieel "om de stem van de burgers op Europees niveau te laten horen en om heel Europa bij het publieke debat te betrekken". Tijdens zijn 'state of the union' in het Parlement ging Barroso woensdag dieper in op het voorstel. Het politieke debat zou er wel bij varen mochten de versterkte partijen al bij de volgende verkiezingen in 2014 elk een kandidaat-Commissievoorzitter naar voren schuiven. Nu staat bij de Europese verkiezingen, die per lidstaat worden georganiseerd, op de stembiljetten niet eens de naam van de verschillende Europese partijen vermeld. In tegenstelling tot andere voorstellen die Barroso aankondigt om het democratische gehalte van de EU te versterken, is voor dit voorstel geen verdragswijziging nodig. Aan de erkenning als Europese politieke partij of stichting verbindt de Commissie strenge eisen, zowel op het vlak van interne democratie, goed bestuur, controleerbaarheid, transparantie als eerbied voor de Europese waarden. Wat de partijfinanciering betreft, moeten de namen van donateurs die jaarlijks meer dan 1.000 euro geven, gepubliceerd worden. Wel zal het maximumbedrag voor individuele donaties opgetrokken worden van 12.000 naar 25.000 euro per jaar. (FREDERICK FLORIN)

Onze partners