Baggeraar Jan De Nul in opspraak in milieuzaak

06/04/13 om 10:35 - Bijgewerkt om 10:35

Vlaams baggerbedrijf gaat, op vraag van Vladimir Poetin, baan maken voor een nieuwe haven aan de Noordelijke IJszee, en vraag hiervoor steun aan de Belgische overheid. Die vaardigde nochtans een resolutie uit die oproept het Noordpoolgebied te beschermen.

Baggeraar Jan De Nul in opspraak in milieuzaak

© Belga

Rusland heeft het Vlaamse baggerbedrijf Jan De Nul, een expert in het vakgebied, ingehuurd om een vaargeul uit te graven voor een nieuwe haven in het Noordpoolgebeid. Russisch president Vladimir Poetin wil in de Golf van Ob een grote haven aanleggen die moet dienen als draaischijf voor olie- en gastransport. Dat schrijft de krant De Morgen.

Het baggerbedrijf diende een aanvraag in bij de overheidsdienst die instaat voor de bescherming van Belgische bedrijven tegen politieke en commerciële risico's in het buitenland. En daar wringt het schoentje.

Erger dan Golf van Mexico Als die overheidsdienst, Delcredere genaamd, haar fiat geeft aan het project van De Nul, staat dat haaks op eerdere beslissingen van het federaal parlement, die een resolutie uitvaardigde om het Noordpoolgebied te beschermen. Die resolutie werd in 2011 in het leven geroepen na de ramp met het BP-boorplatform in de Golf van Mexico die voor een ongeziene milieuschade zorgde. Een beslissing van Delcredere is er nog niet, maar wordt wel snel verwacht.

Volgens milieuorganisatie Greenpeace is het project van Rusland, waaraan Jan De Nul meewerkt, gedoemd om te mislukken. Het 'offshore' boren naar olie en gas kan door de barre en onvoorspelbare klimaatomstandigheden snel leiden tot een groot falen, wat de natuur in het Noordpoolgebied onherroepelijk kan beschadigen. Greenpeace vraagt de overheid dan ook om niet als borg op te treden voor Jan De Nul.

Consequentie

Groen-politicus Kristof Calvo pleit voor consequentie bij de federale regering. "Er moet consistentie zijn tussen het buitenlands beleid en de resoluties van het parlement. Als dat er niet is, hebben we een groot probleem", zegt hij in De Morgen. Calva bereidt een politieke vraag over het onderwerp voor.

Jan De Nul betwist zelf mee te werken aan het project dat als schadelijk gezien wordt voor de natuur. "We werken niet in een omstreden milieugebied. We doen niet mee aan boringen die schadelijk zijn voor het milieu, maar we houden ons netjes aan de afspraken", zegt een woordvoerster van het bedrijf aan De Morgen.

Greenpeace betwist deze opinie. "Hun bijdrage aan schadelijke projecten is niet te onderschatten." (EA)

Onze partners