Guido Lauwaert
Guido Lauwaert
Opiniemaker
Opinie

18/11/13 om 14:51 - Bijgewerkt om 14:51

Baby's zijn misdadigers

Een voorstel als dat van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégois, daar zou geen procureur-generaal van Brussel, Luik, Hasselt, Gent et cetera aan denken.

Baby's zijn misdadigers

Misdaadbestrijders willen het DNA van iedere boreling opslaan. © Getty Images/Tetra images RF

De Antwerpse procureur-generaal (PG) Yves Liégois heeft het plan geopperd om van elke baby een DNA-staal af te nemen. Het zou het oplossen van criminele feiten in de hand werken. Hij gaat er zo te zien van uit dat elke pasgeborene een schurk is. Het is een belediging voor de baby én de ouders. Elke mens wordt zonder misdaad geboren. En die eer moet hij ook krijgen. Vertrouwen bij de geboorte is het mooist denkbare geboortegeschenk.

Misdaden worden een mens bijgebracht door de opvoeding, het milieu waarin hij opgroeit, maar vooral door het falen van Justitie. Met een omweg geeft de Antwerpse PG dus aan dat hij momenteel geen vertrouwen heeft in zijn eigen winkel en die ook niet voor de toekomst ziet. Want tegen de tijd dat het kind geen baby meer is en, nog niet eens volwassen maar de zelfstandige leeftijd heeft bereikt, is hij gepensioneerd, of is die in de nabije verte te zien. Maar zal de jonge mens tegen die tijd ook werkelijk een misdadiger zijn? De grote meerderheid van de mensheid weet de kwaaie kantjes van zichzelf te onderdrukken en te beperken tot een irritatie onder vrienden, het vermijden van contact met mensen die niet tot zijn denkwereld behoren en een huiselijke stoornis die hij zelf weet te vernietigen door de kwestie uit te praten.

Heeft de PG al gedacht aan het feit dat de DNA-bank zulke omvang zal nemen dat hij onbruikbaar wordt? Door de fluctuaties in het maatschappelijk systeem. Vroegtijdig overlijden, wordt dan het DNA-staal vernietigd? Wat met echtscheidingen, adopties, naamsveranderingen, het verhuizen naar andere landen? Gaat de DNA-bank die evoluties op de voet volgen? De PG denkt dat de misdaad door zijn voorstel zal afnemen. Een naïeve gedachte. En het ruikt naar een nieuwe vorm van racisme.

Dat het voorstel in Antwerpen gelanceerd wordt, is niet verwonderlijk. Antwerpen is altijd een stad geweest waar de misdaad, waaronder racisme valt, welig tiert. Sla de geschiedenis er maar op na. Elk regime dat België, of, voor het bestaan ervan, deze gewesten bezette, vond gehoor bij de Antwerpse bevolking. Het is niet toevallig dat de spotnaam van de Antwerpenaar 'Sinjoor' is. Het bestuur en een ruime meerderheid van de Antwerpenaars bewezen lippendienst aan de Spaanse bezetter. Dat was ook het geval ten tijde van het naziregime. Antwerpen is niet nazistisch geworden ná de bezetting, maar was al lang daarvoor de meest racistische stad van het land. Het is by the way ook de stad met de sterkste verkeersagressie van België.

Het is niet toevallig dat de Frontpartij en de daaruit gegroeide VNV en het Vlaams Nationaal Blok, hun wortels hebben in Antwerpen. Na de Tweede Wereldoorlog hadden die kerels hun lesje nog niet geleerd. Het Vlaams Blok, van naam maar niet dan gedacht omgeturnd naar Vlaams Belang bestaat dankzij Antwerpen. Net als de -NVA, gegroeid uit de rechtse hoek van de Volksunie. De beslissing van Bart De Wever om via de hoogste stoel van de Sinjorenstad op te klimmen in het politieke wereldje van het Brusselse Warandepark is geen toeval. Het is een uitgekiende zet. Met als doel premier van België te worden, vanuit die positie de gewesten volkomen te verzelfstandigen, waardoor Wallonië, het Duitse taalgebied en het Brusselse gewest uitgehongerd worden. De rijke zal dus rijker worden en de arme armer.

Een voorstel als dat van de Antwerpse PG, daar zou geen PG van Brussel, Luik, Hasselt, Gent et cetera aan denken. Zij stenigen, zoals in het verleden al voldoende bewezen is, de politieke overheid, niet de baby's. Met een DNA-staal van bij de geboorte kan men een lichamelijke en geestelijke afwijking op het spoor komen, en al in een vroege fase behandelen. In samenspraak met de ouders. Het is de enige humanitaire manier om gezonde mensen trachten te hebben. En bij die poging moet het blijven.

De denkpiste van de Antwerpse PG is zeer gevaarlijk. Doet men wat hij wenst, dan zal een volk gekweekt worden dat in laarzen rondloopt en de gestrekte arm of de gebalde vuist bij het minste bevel boven ooghoogte houdt, daar waar het fascisme, het racisme, kortom elke vorm van intolerantie, en daaruit automatische voortvloeiende vervolging, een aanwijzing van is.

Onze partners