Aviapartner wil schorsing toekenning licenties grondafhandeling Brussels Airport

24/01/12 om 19:49 - Bijgewerkt om 19:49

(Belga) Voor het Brusselse hof van beroep heeft het grondafhandelingsbedrijf Aviapartner er dinsdag voor gepleit de schorsing te behouden van de toekenning van de afhandelingslicenties op Brussels Airport. Die licenties waren door de luchthaven toegekend aan Flightcare en Swissport maar Aviapartner en het Britse Menzies hadden voor de Brusselse rechtbank van koophandel in kort geding de schorsing bekomen. Brussels Airport was tegen die beslissing in beroep gegaan.

Volgens de advocaten van Aviapartner is er een en ander foutgelopen bij de toekenning van de licenties. Zo moest die hele procedure gevoerd worden door de raad van bestuur van het luchthavenbedrijf, maar die raad van bestuur zou de toekenning overgelaten hebben aan het management. Daarnaast mochten alleen bedrijven die hun solvabiliteit konden bewijzen, aan de toekenningsprocedure deelnemen. "Swissport kon dat niet maar werd toch toegelaten", zeggen de advocaten van Aviapartner. "Het schermde wel met een garantie van haar moederbedrijf maar die gold slechts voor 12 maanden, terwijl de licentie voor 7 jaar zou toegekend worden." Tenslotte ziet Aviapartner nog een probleem met de naleving van cao 32 bis. Die schrijft voor dat het bedrijf dat een afhandelingslicentie binnenhaalt, al het personeel én de geldende sociale akkoorden moet overnemen van het bedrijf dat de licentie verliest. "Swissport zegt met zoveel woorden dat ze niet van plan is die cao na te leven", aldus nog Aviapartner. Het hof van beroep spreekt zich uit op 27 februari. (JDH)

Onze partners