AVBB had "constructief gesprek" met kabinet-Van Quickenborne over journalistenpensioen

20/02/12 om 18:20 - Bijgewerkt om 18:20

(Belga) Een delegatie van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) heeft opnieuw gepraat met het kabinet-Van Quickenborne over het aanvullend journalistenpensioen. Volgens Pol Deltour (AVBB) was het "een constructief gesprek". "De minister zal op het kernkabinet verdedigen dat de wettelijke regeling opnieuw wordt ingevoerd samen met een jaarlijkse monitoring om indien nodig tijdig in te grijpen".

Het journalistenpensioen werd in 1971 ingevoerd en wordt gefinancierd door uitgevers en journalisten die hiervoor respectievelijk 2 en 1 procent van het brutoloon bijdragen. Het werd eind vorig jaar in het kader van de pensioenhervorming afgeschaft omdat het deficitair zou zijn. Van Quickenborne schermde hiervoor met een studie uit 1995 van de Rijksdienst voor Pensioenen die aangaf dat er een beperkt deficit was ten laste van de overheid. Uit nieuwe cijfers van de RVP bleek recent evenwel dat de voorbije vijf jaar liefst 2 miljoen euro meer bijdragen werden gestort dan aanvullende pensioenen uitbetaald. "Vanmiddag hebben RVP-medewerkers weer nieuwe gegevens, ditmaal over de toekomstige evolutie, aangebracht waaruit andermaal blijkt dat het systeem stabiel en zelffinancierend is", aldus Pol Deltour. "Het kabinet heeft op basis van deze gegevens gesteld voorstander te zijn van een herinvoering van de wettelijke regeling die eind vorig jaar werd afgeschaft. Daarnaast zal er een monitoring in het leven geroepen worden die de regering in staat stelt bij verliezen een bijdrageverhoging op te leggen. Dit zal echter zeker de eerste jaren nog niet het geval zijn, zeker omdat we ook beroep zullen kunnen doen op de reserves die in het verleden werden opgebouwd", aldus een tevreden Pol Deltour. (KAV)

Onze partners