Auditeur Raad van State blijft zich verzetten tegen Arco-waarborgregeling

11/03/13 om 15:36 - Bijgewerkt om 15:36

Voor de Raad van State zijn de pleidooien gehouden in de zaak rond de staatswaarborg voor de Arco-coöperanten. De auditeur blijft bij zijn standpunt om de waarborg niet toe te kennen aan de Arco-coöperanten.

Auditeur Raad van State blijft zich verzetten tegen Arco-waarborgregeling

© Belga

Volgens de voorzitter is het de bedoeling om "binnen een maand, tegen de paasvakantie" een uitspraak te doen, maar hij wilde zich niet vastpinnen op een precieze datum. De paasvakantie start op 1 april.

Zo'n 800.000 Belgen zijn coöperant bij Arco, één van de hoofdaandeelhouders van Dexia. Toen die bank in oktober 2011 ten onder ging, moest ook Arco de vereffening aanvragen. Maar de coöperanten zien hun inleg gegarandeerd, omdat Arco een beroep kon doen op de overheidswaarborg voor spaarders. De rekening is voor de belastingbetaler -tot zo'n 1,5 miljard euro- en dus kwam er van in het begin heel wat kritiek op de waarborgregeling.

Onder meer de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB), samen met enkele Dexia-aandeelhouders, voelde zich gekrenkt, omdat de aandeelhouders van Dexia hun geld wel verloren zijn. Ze spanden een rechtszaak aan voor de Raad van State (4 verzoekschriften tegen 2 KB's), waarvan de pleidooien nu zijn gehouden.

Auditeur blijft bij standpunt

Een eerste advies van de auditeur van de Raad van State speelde in elk geval al in het voordeel van de VFB. Hun advocaat Koen Geelen stelde vast dat ook na de pleidooien de auditeur zijn standpunt niet heeft gewijzigd. Dat gebeurde slechts op één punt: de auditeur acht het niet langer voldoende bewezen dat drie verzoekende partijen Dexia-aandeelhouder zijn en dus een belanghebbende partij zijn in de rechtszaak.

Tegenover Geelen stonden de advocaten van de Belgische Staat (kantoor Clifford Chance) en de advocaten van Arco (kantoor DLA Piper). Die laatsten hadden slechts enkele dagen om zich in het dossier in te werken, want tot vorige week deed Arco voor haar verdediging een beroep op het advocatenkantoor Eubelius. Maar toen oprichter Koen Geens vorige week benoemd werd tot minister van Financiën, zijn de banden tussen Eubelius en Arco verbroken.

Verschillende fouten

De auditeur ziet verschillende elementen om de staatswaarborg niet toe te kennen aan Arco: zo werd de procedure niet correct gevolgd waarbij eerst een advies moest worden aangevraagd, was er geen sprake van risico op een systeemcrisis en was de regering-Leterme in oktober 2011 in lopende zaken, waardoor het toekennen van waarborgen buiten haar bevoegdheid viel.

De advocaten van de Belgische staat pleitten dat de koning wél het recht heeft om een waarborg te verlenen als er sprake is van een ernstige crisis. En dat er sprake was van een zware financiële crisis, mét systeemrisico, leidden de advocaten af uit een advies van de Nationale Bank van 7 oktober 2011. "Dit is de instelling bij uitstek om hierover te oordelen", aldus Pieter De Bock van Clifford Chance. "Het verlenen van een garantie aan 800.000 coöperanten was van belang om het vertrouwen te herstellen." "Als hier geen hoogdringendheid was, waar gaan we de lat dan leggen?", opperde meester Bob Martens van DLA Piper.

Zijn kantoor stelde ook het feit of de verzoekende partijen wel belanghebbenden zijn in de zaak, in vraag. "De verzoekende partij moet aantonen dat de vernietiging (van de waarborg, nvdr) hen een belang oplevert. Maar dit is hier niet automatisch het geval", aldus meester Annelies Verlinden. Volgens haar is er een wezenlijk onderscheid tussen coöperanten en aandeelhouders en kan de Belgische staat nooit gedwongen worden om ook aan de aandeelhouders van Dexia hun inlage te waarborgen.

Europese Commissie

Bob Martens trok de redenering nog verder door. "Langs de ene kant zegt men dat er geen ernstige crisis was, langs de andere kant wil men dezelfde compensatie. De verzoekende partijen zijn niet consequent." Hij bestempelde aandeelhouders als speculanten, wat niet zo is voor coöperanten.

De Europese Commissie moet zich ook nog uitspreken over de staatswaarborg voor Arco, maar het ziet er niet naar uit dat dit nog voor het arrest van de Raad van State zal gebeuren. Een advocaat van de Belgische staat bevestigde dat Europa vroeg om verslag uit te brengen over de Belgische zaak. "De Commissie kijkt eerder naar u, dan omgekeerd". (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners