Asielzoekers die het te bont maken kunnen opvang verliezen

25/05/16 om 13:27 - Bijgewerkt om 13:27

Bron: Belga

(Belga) Binnenkort kunnen asielzoekers die het te bont maken, definitief uit het opvangnetwerk worden uitgesloten. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft een wetsontwerp in die zin goedgekeurd. De tekst, die nog groen licht moet krijgen van het voltallige parlement, maakt het ook mogelijk de dagvergoeding van een asielzoeker in te trekken.

De Opvangwet voorziet vandaag zeven mogelijke sancties voor wanneer een asielzoeker een overtreding begaat tegen de regels in de opvangstructuren. De zwaarste sanctie is de tijdelijke uitsluiting gedurende één maand uit de opvang. Voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) mocht die periode gerust wat langer. De tijdelijke uitsluiting bleek een onvoldoende ontradend effect te hebben. Het wetsontwerp merkt immers op dat het aantal personen in een opvangstructuur dat vorig jaar, toen de asielzoekers in grote getale in ons land toestroomden, gebruik heeft gemaakt van fysiek of seksueel geweld in opvangstructuren, opvallend is gestegen. De tijdelijke uitsluiting voor een periode van maximaal één maand is 62 maal toegepast, ofwel vier maal meer dan het voorgaande jaar. Bovendien werden de opvangcentra met steeds ernstigere feiten geconfronteerd. Deze incidenten hebben volgens de staatssecretaris niet enkel een grote impact op de werking en de veiligheid van de opvangstructuren, maar ook op de opvanggemeenschap in haar geheel. Ze veroorzaken ook vaak aanzienlijke kosten als gevolg van de materiële schade. Fedasil, het agentschap dat instaat voor de opvang van asielzoekers, krijgt voortaan de mogelijkheid amokmakers definitief het recht op opvang te ontzeggen. Daarnaast kan de centrumdirectie in de toekomst beslissen bij wangedrag of een overtreding van de huisregels het zakgeld voor asielzoekers maximaal vier weken in te houden. Een asielzoeker heeft recht op materiële hulp gedurende het onderzoek van hun asielaanvraag. Het gaat daarbij om de basisbehoeften, zoals een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. Daarnaast krijgt de asielzoeker zakgeld. Het gaat niet om financiële steun, maar om een beperkt bedrag voor dagelijkse behoeften. In een opvangcentrum bedraagt het bedrag 7,4 euro per week voor volwassenen en voor minderjarigen die school lopen. Minderjarigen die geen school lopen of die jonger zijn dan 12 jaar ontvangen 4,50 euro. De niet-begeleide minderjarigen die in een centrum voor observatie en oriëntatie verblijven ontvangen 5,70 euro. (Belga)

Onze partners