Arco schreef zelf koninklijke besluiten en regelde eigen staatswaarborg

09/03/13 om 06:23 - Bijgewerkt om 06:23

Na de val van Dexia regelde de Christelijke zuil zelf de waarborgregeling voor haar coöperanten. Daarvoor werd intens samengewerkt tussen Arco, ACW en CD&V-kabinetten.

Arco schreef zelf koninklijke besluiten en regelde eigen staatswaarborg

© Belga

Na de val van Dexia heeft Arco, de financiële poot van het ACW, zelf de hele waarborgregeling voor haar coöperanten uitgewerkt, de Koninklijke Besluiten geschreven en die naar het kabinet van toenmalig premier Yves Leterme verstuurd. De Arco-top heeft dat zelf in een brief aan de top van de vakbond ACV geschreven, zo meldt De Morgen.

CD&V-kabinetten

Uit vertrouwelijke brieven blijkt dat bij de uitwerking van de waarborgregeling achter de schermen intens werd samengewerkt tussen Arco, ACV en bevriende CD&V-kabinetten. Arco liet de vakbond letterlijk weten dat het de Koninklijke Besluiten op maat schreef en dat die teksten naar premier Leterme werden opgestuurd.

De documenten tonen volgens De Morgen hoe groot de paniek was binnen de christelijke arbeidersbeweging: 'Als onze particuliere vennoten hun spaargeld verliezen, zal dit onvermijdelijk ook hun vertrouwen in de beweging in al haar geledingen aantasten.'

Luc Cortebeeck

Toenmalig ACV-voorzitter Luc Cortebeeck en nationaal secretaris Paul Scheins polsten in september 2011 bij Arco of de vzw Quadragesimo Anno, die voor tientallen miljoenen stakersgelden in de Arco-vennootschappen hadden zitten, ook onder waarborgregeling zouden kunnen vallen. Huidig voorzitter Marc Leemans erkent dat die vraag werd gesteld. "Maar in oktober hebben we beslist dat we voorrang wilden geven aan de kleine aandeelhouders", luidt het.

Yves Leterme

Ex-premier Leterme zegt dat hij niet deelgenomen heeft aan het beslissingsproces, omdat hij als aandeelhouder betrokken partij was. "Toenmalig minister van Financiën Didier Reynders heeft het dossier voorbereid en de ministerraad hierover voorgezeten", aldus Leterme. Hij weet naar eigen zeggen niet of zijn kabinet tussenbeide is gekomen.

'Momentopname'

In een reactie zegt het ACV dat de brieven een momentopname zijn. Het ACV werd naar eigen zeggen vrijdag rond 17.45 uur gecontacteerd door De Morgen met de vraag of het ACV middelen zou onttrokken hebben aan de vereffening van ARCO. De Morgen zegt hiervoor over vertrouwelijke brieven van 6 september 2011 en 14 september 2011 te beschikken. 'In de brief van 6 september informeerde het ACV bij Arco naar de toepassing van de garantieregeling. De brief van 14 september bevat het antwoord van Arco op deze vraag'.

Zoals uit deze brieven blijkt, betreft het volgens het ACV een momentopname in de verdediging van de belangen van alle coöperanten. 'Duidelijk beschikt De Morgen niet over het volledig dossier. Immers in de verdere gesprekken tussen de beweging en de regering is afgesproken om enkel bescherming te geven aan de inleg van de particuliere vennoten. Dat werd op 14 oktober 2011 schriftelijk bevestigd aan de regering. Met als gevolg dat het ACV al zijn middelen in Arco verloren heeft', luidt de verdediging van het ACV.

Dat betekent volgens het ACV dus dat 'de inleg van het ACV van geen enkele waarborg noch bescherming geniet, dat de participatie van het ACV helemaal verloren is gegaan in de vereffening van de ARCO groep en dat enkel de inleg van de particuliere coöperanten van de toegezegde waarborg geniet'.

Verlies

Volgens ACV-voorzitter Marc Leemans werden er in september 2011, bij het uitwerken van de waarborgregeling, inderdaad brieven uitgewisseld tussen Arco en leden van de federale regering. 'Dat is normaal in zulke dossiers. Maar het is de ministerraad die finaal de beslissing neemt en het Koninklijk Besluit opstelt.' Dat KB, beslist in de ministerraad in oktober 2011, regelt de waarborgregeling. 'En die geldt alleen voor de kleine coöperanten, de particulieren. 'De organisaties die in Arco participeerden, zoals het ACV en ook het ACW en de CM, hebben collectief afstand gedaan. We zagen daardoor al onze middelen in rook opgaan.'

Volgens Leemans bedraagt het gecumuleerde verlies voor het ACV in totaal 100 miljoen euro. 'Het verlies voor de stakingskas van het ACV bedraagt 59 miljoen euro. Maar ook de centrales, die van de bedienden, de bouw en industrie, verloren geld', aldus Leemans. (Belga/EE/KVDA)

Onze partners