Antwerps OCMW krijgt Europees geld voor begeleiden van minderjarige vluchtelingen

15/02/12 om 18:11 - Bijgewerkt om 18:11

(Belga) Het OCMW van Antwerpen start nog dit jaar met een sociale dienst die niet-begeleide minderjarige vluchtelingen specifiek kan opvangen en begeleiden. Het ontvangt daarvoor middelen van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF). Tegen 2013 moet een team van ruim 15 medewerkers instaan voor de begeleiding van 175 minderjarigen. Het initiatief komt er na een eigen intern onderzoek van het Antwerpse OCMW.

De instroom van minderjarige vluchtelingen die niet door een volwassene worden begeleid, is volgens de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen in 2011 verdubbeld ten opzichte van 2010. Normaal worden zij opgevangen via de Bijzondere Jeugdzorg, maar die kan een dergelijke stijging niet langer aan. Daarom komt een steeds grotere groep automatisch al bij het OCMW terecht. Uit een eigen intern onderzoek is volgens het Antwerpse OCMW gebleken dat deze kwetsbare jongeren niet enkel een uitkering nodig hebben, maar ook een zeer specifieke begeleiding. Daarom vroeg én kreeg het OCMW steun van het EVF, dat via Fedasil alvast tot 2014 voor de nodige middelen zal zorgen. Naast een basisinkomen kan het OCMW in de toekomst instaan voor begeleiding op (psycho)sociaal, materieel en intercultureel vlak. De medewerkers helpen onder meer met zaken zoals wonen, budgetbegeleiding en -beheer, vrijetijdsbesteding, het uitbouwen van een sociaal netwerk en toeleiding naar onderwijs. De nieuwe dienstverlening zal er volgens het OCMW uiteindelijk toe leiden dat het meer expertise kan opbouwen en zo nieuwe tendensen, pijnpunten en mistoestanden kan signaleren naar de diverse overheden. (KME)

Onze partners