"Antibioticagebruik bij dieren moet sneller dalen"

23/01/12 om 17:53 - Bijgewerkt om 17:53

(Belga) Hoewel het gebruik van antibiotica bij dieren in het algemeen blijft dalen, werd in 2010 wel 16 procent meer antibiotica preventief in mengvoeders gebruikt. Een nieuw kenniscentrum moet het gebruik van antibiotica bij dieren nog sneller doen dalen, meldt de Universiteit Gent.

Het gebruik van antibiotica in het algemeen bij dieren daalde tussen 2007 en 2009 met 12,8 procent. In 2010 zette die daling zich met 1,6 procent verder. Toch bleek het gebruik van antibiotica in mengvoerders van 2009 tot 2010 met 16,3 procent te stijgen. "Er is een verschuiving in toediening dus", aldus professor Jeroen Dewulf (Universiteit Gent). "Foutief of preventief gebruik van antibiotica leidt tot resistentievorming. Dit brengt de gezondheid van zowel dier als mens in gevaar." Dewulf benadrukt dat, ondanks een licht dalende trend, het antibioticagebruik sneller ingekrompen moet worden. De cijfers werden voor de tweede keer verzameld door BelVet-SAC, een consortium onder het Belgian Antibiotic Policy Coordinating Committee (BAPCOC). Een nieuw kenniscentrum dat de gegevens over antibioticagebruik- en resistentie bij dieren zal verzamelen en analyseren, heet AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals vzw). Het kenniscentrum werd opgericht door alle betrokken sectoren in de dierengezondheidsector, waaronder de landbouworganisaties, de mengvoederfabrikanten, de geneesmiddelenindustrie en dierenartsen. De Federale Agentschappen voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) ondersteunen en medefinancieren het initiatief. De Boerenbond roept haar leden op om actief deel te nemen, maar dringt aan op goede antibiotica-alternatieven en een flankerend beleid. (JDH)

Onze partners