Annemie Turtelboom: 'Zaak Jonathan Jacobs onderzoeken tot op de bodem'

26/02/13 om 19:50 - Bijgewerkt om 19:50

Herman Dams kan als procureur des konings aanblijven in Antwerpen. Althans volgens minister van Justitie Annemie Turtelboom. Zij wacht het onderzoek van procureur-generaal Liégois af over de dood van de jongeman in een Mortselse cel voordat ze haar conclusies zal trekken.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom zal van zodra het nieuw gerechtelijk onderzoek rond de dood van Jonathan Jacob is afgerond op basis van de resultaten als tuchtoverste de "gepaste conclusies" trekken. Dat heeft ze in de Kamer verklaard. Turtelboom wil dat in het dossier "de onderste steen wordt bovengehaald". Op de vraag van Open Vld, Groen en N-VA om het heropende dossier weg te halen uit Antwerpen ging ze niet in.

De beelden uit de Panorama-uitzending van afgelopen donderdag, waarin te zien was hoe de jongeman omkwam tijdens een tussenkomst van het Bijzonder Bijstandsteam, waren in de bevoegde Kamercommissie aanleiding voor vier vragen aan de Open Vld-minister.

"Plat spuiten" De minister lichtte toe dat er verschillende onderzoeken aan de gang zijn in de affaire. Het eerste loopt naar de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de dood van de jongeman. Dat dossier bevindt zich op het niveau van de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Daarnaast was er het onderzoek naar schriftvervalsing door de substituut die de opdracht zou hebben gegeven het slachtoffer "plat te spuiten" en nadien haar pv daarover zou hebben gewijzigd. Dat onderzoek werd geseponeerd, maar procureur-generaal Yves Liégeois kondigde eerder aan het te heropenen om de rol van procureur des konings Herman Dams tegen het licht te houden.

Onderzoek weghalen uit Antwerpen

Carina Van Cauter (Open Vld) verwees naar een printscreen waaruit bleek dat het pv van 9 februari nadien op 4 maart werd gewijzigd. Ook zou sprake zijn van twee getuigen die het oorspronkelijke pv hadden gezien. Zij vindt niet dat Liégeois het onderzoek kan heropenen, nadat hij ook verklaarde dat er geen enkel element is waaruit zou blijken dat de substituut in de fout is gegaan.

Ook Stefaan Van Hecke (Groen) pleitte ervoor het onderzoek door een ander ressort te laten voeren, terwijl Koenraad Degroote (N-VA) zich afvroeg of dat onderzoek nog wel in ernst en objectiviteit kan worden gevoerd in Antwerpen, en niet in een sfeer van vetes en afrekeningen. Hij drukte de minister op het hart dat valsheid in geschrifte in het dossier niet meer te ontkennen valt.

De minister antwoordde dat de bevoegdheid om het onderzoek te voeren bij de procureur-generaal ligt waaronder het betrokken arrondissement valt. Ze wil voor de toekomst nagaan of zo'n onderzoek aan een ander hof van beroep kan worden toegewezen, al zei ze erop te vertrouwen dat Liégeois de zaak zeer grondig zal laten onderzoeken. Op de vraag of procureur des konings Dams nog kan functioneren, antwoordde de minister onrechtstreeks. "Als tuchtoverste zal ik op het moment dat het nieuw gerechtelijk onderzoek is afgerond, op basis van de resultaten gepaste conclusies trekken", luidde het.

Broeders Alexianen in de fout

Minister Turtelboom stelde ook dat de psychiatrische instelling van de broeders Alexianen in Boechout in de fout is gegaan door tot tweemaal toe de gedwongen opname van Jonathan Jacob te weigeren. Het parket had dat tot tweemaal toe bevolen. Een artikel in de wet bepaalt dat de procureur des konings zoiets in spoedeisende gevallen kan beslissen. Het gaat om een verplichting in de wet die is genegeerd, stelde de minister.

Ze zei ook dat de opdracht om iemand een kalmerende spuit te geven buiten de bevoegdheden van het openbaar ministerie valt. Turtelboom had de Hoge Raad voor de Justitie vrijdag gevraagd een bijzonder onderzoek te starten naar het geseponeerde dossier. De Raad buigt zich woensdag over die vraag, al zal dat onderzoek wellicht niet meteen uit de startblokken schieten, omdat het onderzoek opnieuw is heropend.

"Ik reken erop dat de onderste steen in deze zaak wordt bovengehaald", besloot de minister. Zo moet duidelijk worden wie wanneer welke rol heeft gespeeld, zowel bij Justitie als het parket, en bij uitbreiding alle verantwoordelijken. "Dat zijn we allemaal verplicht aan de ouders en nabestaanden van Jonathan Jacob". (Belga/EA)

Onze partners