Ann Baptist (N-VA) - Genk

24/08/12 om 06:00 - Bijgewerkt om 06:00

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Ann Baptist (N-VA) - Genk

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

Er is een voorakkoord tussen CD&V en Pro Genk. Wij willen graag een resultaat neerzetten waardoor men met ons rekening moet houden. Het zal dan ook de eerste keer zijn dat de absolute meerderheid in deze stad wordt doorbroken, wat aanzien kan worden als een overwinning voor de democratie.

Genk moet een antwoord vinden op de drie grote uitdagingen die onze stad kent: werkgelegenheid bewaren,vervuiling beperken en taal- en onderwijsachterstand aanpakken.

Uiteraard wensen wij ons ook te verankeren in deze gemeente. We hadden nu twee raadsleden en één OCMW-raadslid. Maar om echt in te kunnen breken in de meerderheden in de intercommunales, hebben we meer nodig.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Wat winnaars en verliezers betreft kunnen we kort zijn: CD&V zal zijn absolute meerderheid moeten prijsgeven en dat kan als een verlies worden aanzien. Maar ze blijven afgetekend de grootste partij, mede door de grotere zichtbaarheid en de propagandamachine achter de partij. Daarachter kan alles. N-VA Genk hoopt de tweede partij te mogen worden, maar dat zal de kiezer moeten beslissen.

Wat is van belang in uw gemeente?

Zoals reeds gezegd: aanpakken van schoolse achterstand door al heel vroeg in te grijpen en te blijven ingrijpen. De ouderbetrokkenheid moet sterk vergroot worden.

De vervuiling in Genk- Zuid moet beperkt blijven en dit in nauw overleg met de buurgemeenten en de grotere steden binnen de Euregio. Immers, luchtvervuiling moet grootschaliger worden aangepakt.

N-VA Genk zag de auto in onze stad steeds belangrijker worden en wil de fietser opnieuw een plaats geven. Kinderen moeten veilig met de fiets naar school en naar het centrum kunnen en daartoe moeten veilige routes worden uitgetekend.

De werkgelegenheid die onder druk staat door de precaire situatie van Ford genk (waarover maar geen duidelijkheid komt) en Aperam noopt het bestuur op zoek te gaan naar nieuwe werkgelegenheid. Verdere initiatieven zoals op Energyville moeten een veel hogere vlucht nemen.

Wat het woonbeleid betreft, pleit N-VA Genk voor een duidelijke visie: op studentenwoningen, op kangoeroewonen en op ruimtelijke ordening. De niet-sociale huurmarkt moet sterk gestimuleerd worden en de kwaliteit, niet de kwantiteit, van de sociale woningen moet verder worden verbeterd. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners