Ambtenarenvakbonden tegen vergoedingssysteem voor "speciale uren"

13/09/12 om 18:13 - Bijgewerkt om 18:13

(Belga) Zowel het VSOA, ACV als de ACOD verzetten zich tegen het vergoedingssysteem voor "speciale" uren van federale ambtenaren dat staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) wil invoeren. Dat zegt Guido Rasschaert van de ACOD donderdag. De vakbonden kondigen acties aan.

Momenteel bestaan er 29 verschillende soorten premies en toelagen voor overuren, nachtwerk en weekendwerk, afhankelijk van de administratie waar iemand werkt. Bogaert wil voor al die "speciale" uren één vergoedingssysteem. Ook komt er een systeem van ploegenarbeid. Sommige ambtenaren zouden daar hun profijt mee doen, andere moeten inleveren. De Standaard berichtte donderdagochtend al dat het ACV en VSOA zich tegen die plannen kanten. Nu zegt ook de ACOD "nee". "Bogaert hangt blijkbaar de socialistische herverdelingsidee aan", zegt Rasschaert. "Hij wil sommige ambtenaren voordelen geven die hij andere ontneemt. Maar dat is een heel andere interpretatie dan de onze." Bogaert reageerde in De Standaard al dat hij "zal proberen om de meningsverschillen te overbruggen". Maar de vakbonden willen onderhandelingen niet afwachten. "We gaan de tachtigduizend ambtenaren de komende weken informeren", zegt Rasschaert. "We hebben een rapport opgemaakt van het beleid van Bogaert. Hij krijgt één op tien - een puntje voor aanwezigheid." De ACOD klaagt dat Bogaert de ene na de andere besparingsmaatregel neemt, en blijk geeft van een gebrek aan respect. De vakbond is onder meer misnoegd dat ambtenaren die bloed geven geen dag verlof meer krijgen. "Hij wekt de indruk dat ze daar allemaal misbruik van maakten." Ook kondigen de vakbonden acties aan. Marc Nijs van het ACV bij Financiën - waar ook onvrede leeft over herstructureringsplannen - zegt dat de douaniers waarschijnlijk al op 4 oktober stiptheidsacties houden in de havens en luchthavens. (JDH)

Onze partners