Ambtenaren zonder universitair diploma krijgen uitzicht op hoogste niveau

07/06/13 om 15:37 - Bijgewerkt om 15:37

(Belga) Federale ambtenaren die niet over een universitair diploma beschikken, zullen zich kunnen bijscholen en opklimmen naar het hoogste niveau. De ministerraad heeft daarvoor vandaag een KB goedgekeurd. "Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand geen universitair diploma heeft behaald", motiveert staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert de beslissing. "Iemand die toont dat hij goed bezig is, zou principieel in staat moeten zijn de top te bereiken".

Het ambtenarenkorps telt vier categorieën van personeel: niveau D voor mensen zonder diploma, niveau C voor mensen met een diploma secundair onderwijs, niveau B voor een bachelor en niveau A voor wie een universitair diploma heeft. Vanaf volgend academiejaar zullen ambtenaren zonder universitair diploma, zich kunnen bijscholen om toch naar het niveau A te stijgen. Selor, het selectiebureau van de federale overheid, zal eerst de geïnteresseerden testen naar hun generieke kwaliteiten - een competentiefilter zeg maar. "Het is niet de bedoeling dat duizend mensen de opleiding starten om dan te moeten vaststellen dat ze niet slagen", licht Bogaert toe. Nadien volgen dan vier cursussen van minstens vier ECTS-studiepunten van een masterprogramma van een universiteit of hogeschool. Een vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën. De andere drie vakken worden in overleg met de directeur P&O van het departement gekozen. De beslissing wie uiteindelijk de functie van niveau A krijgt, zal gebeuren door een vergelijkende selectie en de rangschikking van de kandidaten. Uit de signalen die Bogaert naar eigen zeggen opvangt, blijkt er veel interesse te bestaan. (Belga)

Onze partners