'Als België uiteenvalt, gaan 6 faciliteitengemeenten naar Brussel'

20/09/11 om 16:46 - Bijgewerkt om 16:46

Het akkoord over Brussel-Halle-Vilvoorde (B-H-V) zal helemaal niet leiden tot communautaire rust in de Vlaamse Rand rond Brussel. Dat zegt professor Hendrik Vuye in Knack.

'Als België uiteenvalt, gaan 6 faciliteitengemeenten naar Brussel'

© Isopix

'Het akkoord over Brussel-Halle-Vilvoorde (B-H-V) is beter dan het Egmontpact van 1977, en ook beter dan wat in 2005 onder toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open VLD) op tafel lag en dan het splitsingsvoorstel van Dehaene in 2010. In die zin is het een doorbraak. Maar er zijn ook duidelijke minpunten, zoals de invoering van een dubbele kiesbrief voor de Franstalige inwoners van de faciliteitengemeenten en de verregaande uitholling van de Vlaamse voogdij over die gemeenten.'

Hendrik Vuye is professor Staatsrecht en Mensenrechten aan de Universiteit Namen. De belangrijkste toetssteen voor elke communautaire afspraak is volgens hem of ze bijdraagt tot pacificatie. 'Het akkoord over B-H-V doet dat niet', aldus Vuye.

'De essentie van het conflict gaat over de rondzendbrieven-Peeters, ook in de kwestie over de niet-benoeming van de kandidaat-burgemeesters van Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem omdat ze Franstalige kiesbrieven versturen. Het bereikte akkoord past de rondzendbrieven-Peeters niet aan. In plaats daarvan worden betwistingen over de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten voorgelegd aan de algemene vergadering van de Raad van State, een rechtscollege met afwisselend een Nederlandstalige en een Franstalige voorzitter en zodoende jaarlijks met een andere meerderheid. Door het B-H-V-akkoord worden de betrokken burgemeesters voortaan aangewezen of verkozen door de gemeenteraad. Het is heus niet moeilijk om te raden dat de Franstaligen zullen wachten met een voordracht tot ze een meerderheid in de algemene vergadering van de Raad van State hebben. Op dat moment zullen ze allicht ook proberen om de rondzendbrieven-Peeters zelf ongedaan te maken.'

'Een echte pacificatie zou wel mogelijk geweest zijn door de Bestuurstaalwet van 1966 aan te passen met een verankering van de Vlaamse rondzendbrieven-Peeters én van een afwijking om toe te laten dat Franstaligen om de zoveel jaar kunnen verzoeken om afschriften van kiesbrieven en andere documenten in hun taal. Dan zou er geen ruimte voor interpretatie meer zijn. Maar dat willen de Franstaligen niet. Het past niet in hun denken over Plan B. Verschillende Franstalige commentaren over het B-H-V-akkoord zijn daarover duidelijk: door hun bijzonder statuut horen de zes faciliteitengemeenten bij Brussel als België uit elkaar valt', aldus nog Vuye.

Dat laatste werd deze week nog met zoveel woorden bevestigd door MR-kopstuk Louis Michel. Volgens hem is het B-H-V-akkoord een nieuwe stap in de aanhechting van de zes betrokken gemeenten bij Brussel. (PAM)

Lees meer over:

Onze partners